Vyšla italská kniha o Miladě Horákové

Praha - Sergio Tazzer, novinář a spisovatel, který studuje současnou historii zemí střední a balkánské Evropy. Přes deset let pracuje v italské RAI na vysílání rozhlasového středoevropského týdeníku. Jako první cizinec napsal knihu o političce Miladě Horákové - ženě, která věnovala svůj život boji proti každé formě diktatury. V komunistických politických procesech v 50. letech minulého století byla za údajné spiknutí a velezradu odsouzena a 27. června 1950 popravena. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení.

Napsání knihy o životě Milady Horákové trvalo italskému novináři 12 let. „Tato hrdinka mne velmi zaujala. Bojovala vlastně proti třem totalitám, proti habsburské monarchii, nacismu a nakonec proti komunismu. Důležité je, že to byla žena a je nezbytné, aby italská společnost tuto postavu poznala,“ uvedl v rozhovoru pro ČT24 Sergio Tazzer.

Podle něj je to zajímavé a důležité téma, jehož prostřednictvím se snaží obnovit paměť národa, a to jak italského, tak i českého. „Musíme se zevrubně podívat na významné osoby minulosti. Milada Horáková je příkladnou osobností, která bojovala za svůj národ, za ženskou emancipaci, za spravedlnost, svobodu a za pokrok. V těchto chvílích, kdy hovoříme o evropské integraci je zapotřebí připomenout si naši minulost a to, co spojuje lidi v Evropě,“ řekl dále autor publikace.

„V Itálii se o období 50. let ví velmi málo, dílem proto, že existovala v tomto směru velká cenzura. Po čtyřicet let bylo Československo něco jiného, byla to země za železnou oponou. Itálie patřila k Západu a o tom, co se dělo na druhé straně jsme moc nevěděli. Proto se nyní snažíme obnovit naši paměť a snažíme se tyto osobnosti uvést do povědomí našich občanů,“ uzavírá rozhovor Sergio Tazzer.

Vydáno pod