Výběrová řízení na šéfy kulturních zařízení se odkládají

Praha - Radní pro kulturu Václav Novotný zatím nevypíše výběrová řízení na nové šéfy některých pražských kulturních zařízení. Požaduje totiž, aby byla veřejná, pochopitelně s výjimkou zveřejňování osobních údajů. Novotný tak reagoval na rozhodnutí pražských zastupitelů, kteří mu minulý týden doporučili, aby kvůli snížení návštěvnosti a poklesu tržeb vyměnil vedení Studia Ypsilon, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Divadla Na zábradlí. Právě tato scéna zorganizovala dnes tiskovou konferenci, jíž se Novotný jako host zúčastnil.

Teď není podle radního při konkurzech jasné, kdo o výběru ředitele toho či onoho zařízení rozhodl. Systém konkurzů by tak chtěl učinit průhlednějším. „Na druhé straně však doporučení výboru nemohu ignorovat. Ekonomické ukazatele nejsou jedinými kritérii, ale zastupitelé vzali v potaz srovnatelné údaje všech deseti pražských divadel,“ řekl Novotný.

Dosavadní systém výběrových řízení ale kritizoval. To, co zdědil vloni na podzim, kdy se dostal do funkce, prý nemá pravidla. Věci by podle něj pomohlo ustavení poradního sboru primátora; asi padesátičlenný seznam k výběru by mu rád předal. „Zatím však tento sbor nemá žádné ukotvení v našich strukturách, a tedy i žádnou sílu,“ dodal radní. Právě v těchto dnech jedná se členy tří dotčených institucí.

Podle ředitelky Divadla Na zábradlí Doubravky Svobodové způsobila odliv diváků změna dramaturgie. „Vrátili jsme se k současným a náročným dramatickým textům vytvářeným pro naše jeviště, k programu, který jde proti obecnému vkusu,“ uvedla Svobodová, která na přislíbenou transformaci pražských divadel čeká už osm let.

Umělecký šéf a režisér David Czesany se začátkem roku 2011 ujal funkce spolu s dramaturgyní Lucií Ferenzovou, šéfdramaturgyní je Ivana Slámová. Do chodu uvedli koncepci tematických sezon; dosud přinesly deset premiér, z nich osm světových. Měly navázat na působení Jana Grossmana a Václava Havla, kteří divadlo v 60. letech formulovali jako apelativně politické.

Tato sezona s názvem Čí je to město? má podle Czesanyho reflektovat současné problémy života v Praze. K tomu směřují i besedy a přednášky, konající se většinou poslední sobotu v měsíci, stejně jako výstavy fotografií. „Riskantnost této dramaturgie se prohloubila, což jsme zohlednili v přípravě sezony 2012/2013 nazvané Nepřizpůsobiví? I když pokles návštěvnosti není nijak dramatický, meziročně se propadla o zhruba 2 000 diváků, zareagovali jsme na něj dřív, než se k němu radikálně vyjádřili pražští zastupitelé,“ uvedl Czesany.

Nabídku příští sezony proto posílí tři hry, které by měly oslovit širší spektrum publika - Brechtův Život Galileiho, Čechovův Višňový sad a dramatizace Westovy Přítelkyně osamělých srdcí. Staženy budou naopak inscenace, jejichž návštěvnost výrazně klesla.