Vteřina dějepisu: Za co chtěli Pražané od 28. dubna 1316 vysázet peníze na dřevo?

V Archivu hlavního města Prahy je uložen originál listiny, kterou 28. dubna 1316 vydal král Jan Lucemburský. Privilegiem reagoval na stížnosti Staroměstských týkající se jistého obchodu v dnes už zaniklé osadě Podskalí. Dovedete odvodit (případně si v listině níže přečíst), o jakém artiklu písemnost pojednávala?