Utopie moderny: Zlín - Baťův kosmos v teorii i praxi

Zlín/Praha - Fenomén Baťa, sociální utopie nebo moderna a urbanita jsou některá z témat mezinárodního sympozia Utopie moderny: Zlín, které od 19. do 23. května probíhá v Praze a ve Zlíně. Hlavní část tvoří přednášky, kterých se účastní čeští a zahraniční urbanisté, architekti, sociologové, kulturologové a historikové. Sympozium, které je součástí projektu Zipp, budou také doprovázet komentované exkurze „po Baťově kosmu“ a nahlédnutí do všedního života dnešních obyvatel tohoto památníku moderny.

Zlín měl být městem, v němž by byl veškerý život podřízen jedinému cíli - výkonnosti prudce expandujícího obuvnického podniku. Zaměstnanci zde podle fordovského vzoru vyráběli boty, které měly značce Baťa dopomoci ke světovému úspěchu. Sympozium se věnuje otázce, nakolik je v rámci současných urbanistických a architektonických diskusí možné chápat Zlín jako model pro budoucnost.

„Náš pohled na problematiku Zlína je současný. Jde nám o to zkoumat mnohostranné a různorodé téma mnohostrannými a různorodými pohledy a propojovat minulost se současností,“ doplnila jedna z účastnic sympozia. Zahájení proběhlo v Národní galerii, kde je v současnosti k vidění výstava Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910-1960.

Komentované procházky, které doplní teoretickou část, vedly v úterý po Praze, dnes se přesunuly do Zlína. Zavítají zde na všechna architektonicky důležitá místa - do budovy bývalé obuvnické továrny, budovy č. 21 (bývalého vedení sídla firmy Baťa), do Obuvnického muzea, do stálé expozice v původním baťovském domku a také do zlínských filmových ateliérů.

Jedna z exkurzí zavede účastníky do vily Tomáše Bati, kde se mohou setkat s absolventy Baťovy školy i těmi, kteří pečují o zachování jejího dědictví, nebo s bývalými zaměstnanci satelitních měst. „Mnoho lidí o Zlíně píše, ale málokdo tam dojede. To je jedna z Baťových vizí, která se nesplnila - dokonalé propojení Zlína se světem,“ zaznělo na sympoziu.

Sympozium Utopie moderny: Zlín neusne ani večer - dvě noci ve zlínském Velkém kině budou věnovány filmům. Promítat se budou historické baťovské reklamní filmy, dokumenty a produkce mladých absolventů zlínských filmových škol. A také humorné road movie Bata-ville: Budoucnosti se nebojíme (Bata-ville: We are not afraid of the future) britských umělkyň Karen Guthrieové a Niny Popeové. V bývalém zlínském obilném silu se bude konat klubová noc s koncerty a videoperformancemi.

Zipp je pokračováním bilaterálních programů Spolkové kulturní nadace SRN se zeměmi východní Evropy, konkrétně Polskem a Maďarskem. Pod hlavičkou projektu Zipp realizují česko-němečtí partneři v roce 2008 a 2009 projekty v oblasti divadla, filmu nebo soudobých dějin. Tématy jsou napětí mezi roky 1968 a 1989, Kafka, Světy života a Utopie moderny: Zlín.

  • Utopie moderny: Zlín autor: Bas Princen, zdroj: www.projekt-zipp.de http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/874/87319.jpg
  • Bata-ville: We are not afraid of the future zdroj: www.bata-ville.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/874/87318.jpg
  • Misunderstanding 68/89 autor: Ondřej Němec, zdroj: Zipp http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/465/46480.jpg