Umělecký underground stále žije

Praha - V Galerie NoD byla otevřena výstava performera, akčního umělce, básníka a pedagoga Milana Kohouta, který byl v roce 1986 pro svou politickou a kulturní činnost vyhoštěn z Československa. V současné době působí v americkém Bostnu. Expozice představuje dva ústřední směry Kohoutovy tvorby. Jedním z nich jsou aktivistické plakáty, kritizující americkou společnost od ekonomiky přes politiku až po náboženskou problematiku. Druhým a stěžejním výrazovým prostředkem je Kohoutovo akční umění.

Výstava obsahuje více jak sto fotografií a několik hodin videozáznamů z umělcových performancí realizovaných jak ve veřejném prostoru, tak na půdě institucí jako jsou galerie či divadla. Mezi jeho nejproslulejší vstupy do veřejného prostoru patří akce v Matiční ulici v Ústí nad Labem, kdy na protest proti segregaci Romů pilou rozřízl vlajku České republiky a vysloužil si tím obvinění z hanobení státního symbolu. V roce 2007 byl v USA za svou akci Oprátky na prodej kritizující chování amerických bank zatčen a postaven před soud. Po čtyřměsíčním procesu byl shledán nevinným.

Milan Kohout - Retrospektiva, Galerie NoD/Roxy, Dlouhá 33, Praha 1, 22. 05. - 13. 06. 2009.