Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Praha – Spisovatelka Radka Denemarková svým komentářem přibližuje tři české překlady německy psaných knih, které se objevily na pultech českých knihkupectví. Německý psycholog a teolog Wunibald Müller se v knize Zamlčené rány věnuje otázkám sexuálního zneužívání v katolické církvi. Dvousvazkové Místo pro náhody je souborným vydáním úvah o literatuře, filozofii nebo hudbě, jejichž autorkou je rakouská spisovatelka Ingeborg Bachmannová. Román jejího krajana Daniela Glattauera Dobrý proti severáku o pozitivech i nástrahách e-mailových vztahů označil časopis Der Spiegel za „jeden z nejpůsobivějších dialogů o lásce, jaké můžeme v současné literatuře najít“.

Wunibald MÜLLER / Zamlčené rány
(Portál, 295 Kč)

Anotace: V posledních letech otřásly katolickou církví skandály, v nichž se oběti sexuálních zločinů, které se odehrály před několika desítkami let, hlásí o slovo, a na světlo dne se dostávají zranění, o nichž se dlouho mlčelo. Autor se pokouší podat přesně rozlišujícím jazykem především psychologický obraz příčin zranění, která mnohdy vyrůstají z dobře míněných pokusů o pomoc a empatii. Kromě mnoha kazuistik (celibát, homosexualita, pedofilie, efébofilie) nastiňuje také možné cesty k prevenci sexuálních přečinů a především k uzdravení. Naznačuje také, jaká cesta vede k vyvážené a zdravé sexualitě Bohu zasvěcených osob, ale také vychovatelů a pomáhajících profesí. Kniha není pokusem o obžalobu církve, ale o porozumění složitému předivu vztahů, které se právě ve spirituálním prostředí mohou proměnit v mocenský nástroj vychovatele-pastýře k vychovávanému-dítěti. Komentář Radky Denemarkové: Wunibald Müller se snaží, a dá mu to velikou práci, tak trochu vybruslit z toho tématu. Je sice psycholog, ale zároveň teolog a věřící, zabývá se tím, co je to vlastně lidská sexualita a jak s ní v církvi nakládat." Müllerovi vychází v nakladatelství Portál také kniha Zamilovanost. Autor v ní na základě svých zkušeností a na pozadí mnoha příběhů ze života uvažuje například o tom, jak zamilovanost spouští vnitřní přeměňující síly, vitalitu a otevírá člověka duchovní zkušenosti.

Knižní novinky komentuje Radka Denemarková (zdroj: ČT24)

Ingeborg BACHMANNOVÁ / Místo pro náhody
(Triáda, 496 Kč)

Anotace: Dvousvazková edice Místo pro náhody přibližuje Bachmannovou jako autorku esejů a esejistických próz, jež reflektují ústřední otázky psaní a spisovatelské existence, jazyka, literatury a filozofie, ale vztahují se i k aktuální společenské a politické situaci. V centru prvního svazku stojí texty spíše autobiografické povahy. Místo pro náhody II pak doplňuje eseje, publicistické prózy a řeči zahrnuté do prvního svazku o všechny ostatní dostupné kritické texty: recenze, eseje (včetně rozhlasových), přednášky, poznámky a náčrty k otázkám literatury, filozofie, hudby. Jde jak o texty jak publikované ještě za autorčina života, tak i značný počet fragmentů dochovaných v pozůstalosti. Komentář Radky Denemarkové: „Ingeborg Bachmannová je nesmírně poctivá v přemýšlení nejen o literatuře, ale o životě obecně. Spousta jejích polemických názorů nebo úvah o literatuře přežila, jsou dodnes aktuální. Dá se s nimi polemizovat, nebo souhlasit, ale v podstatě ukazují, že pokud se tváříme, že literaturu nepotřebujeme, tak je to vyhlášení bankrotu lidskosti.“

Daniel GLATTAUER / Dobrý proti severáku
(Host, 269 Kč)

Anotace: Vídeňák Daniel Glattuaer je novinář, což je na jeho knize Dobrý proti severáku, která byla nominována v roce 2006 na německou knižní cenu, znát. Román je vtipnou variací na epistolární román, hrdinové si ovšem místo dopisů vyměňují maily. Emmi a Leo se seznámí díky internetovému omylu. Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem a nezávaznou intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně položit otázku: snesly by milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání? A co by se stalo, kdyby ano? Dobrý proti severáku je zajímavým příspěvkem do naší doby, kde se vztahy odehrávají ve virtuální realitě mailů, chatů a esemesek. Komentář Radky Denemarkové: „Jde o jakousi sociální sondu, co takové vztahy s lidmi dělají. Glattauer vidí i pozitiva, to, že lidé, dokud se nesetkají, jsou najednou schopni odkrýt celé svoje já i být autentičtí, ale v momentě, kdy by se setkat měli, najednou začnou hrát role, které hrají v tom běžném životě.“

  • Zamlčené rány zdroj: Portál http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2345/234461.jpg
  • Ingeborg Bachmannová / Místo pro náhody autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2345/234472.jpg
  • Dobrý proti severáku zdroj: Host http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2345/234462.jpg
Vydáno pod