Tři knižní tipy Petra Fischera

Od antického Řecka po moderní utopie Aldouse Huxleyho nebo George Orwella provádí čtenáře esej Patrika Ouředníka nazvaná Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem. Nenápadný akademik Theo z knihy Evangelium ohně od Michela Fabera putuje moderními médii, knižním průmyslem a fanatickými snahami po jediném pravdivém výkladu náboženství. Poslední knižní novinkou, kterou stejně jako předchozí krátce představí vedoucí kulturní redakce ČT Petr Fischer, je zapomenutý rozhovor s Pavlem Tigridem z roku 1992, který mimo jiné bývalého ministra kultury připomíná jako ostrého kritika dějin.

Patrik OUŘEDNÍK / Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem
(Torst, cena: 359 Kč)
Anotace: Na půl cesty mezi autorským esejem a odbornou studií - Ouředníkova nová kniha čerpá látku stejně dobře z literatury jako z historie, filosofie či antropologie. Setkáváme se v ní s autorovou klíčovou tematikou: společnost viděná prizmatem jazyka, topiky, loci communes. Od Homéra k církevním otcům, od středověku k renesanci, od osvícenství k sociálním utopiím 19. století a k dystopiím současnosti. Ouředníkovy dějiny utopie jsou především dějinami myšlení o společnosti – a tím i západní kultury jako takové. Komentář Petra Fischera: „Je to vlastně taková společenská laboratoř, v níž se ukazují všechny možné a nemožné možnosti organizování lidské společnosti. A právě tak to Patrik Ouředník chápe – jako něco, k čemu se můžeme neustále vracet, ale podle čeho se můžeme i do budoucna trochu řídit.“  

Michel FABER / Evangelium ohně
(Argo, cena: 259 Kč)
Anotace: Theo Griepenkerl, skromný akademik s olympským egem, při návštěvě vyrabovaného mosulského muzea shodou okolností narazí na devět papyrových svitků, na nichž se odvíjí alternativní historie ukřižování Krista. Theovo putování moderními médii, knižním průmyslem a fanatickými snahami po jediném pravdivém výkladu náboženství v mnohém nápadně připomíná Kristovu křížovou cestu. Faber se ironicky vysmívá lidské potřebě prodat příběh a udržovat jeho kanonický výklad. Kristus není příběh, ale konec všech příběhů, připomíná autor, odkazuje přitom všechny hledače pravdy k vnitřní kontemplaci, která je tím nejvlastnějším místem boje o víru. Komentář Petra Fischera: „Každý z nás si to utrpení musí prožít sám, a to je jediné, co nás s Kristem spojuje. To je něco, co nemá žádný univerzální význam, protože se to týká každého jednotlivce, každý si to musí vyřešit sám, čili není univerzální princip ani interpretace ježíšovské zvěsti.“

Petr Kotyka / Pavel Tigrid – Mně se nestýskalo
(nakladatelství Gutenberg / Labyrint; cena: 199 Kč)
Anotace: Pavel Tigrid (1917–2003), český novinář, vydavatel exilového časopisu Svědectví a polistopadový politik v archivním rozhovoru s Petrem Kotykem z roku 1992 vzpomíná na studia, literární a divadelní začátky, útěk před nacisty do Anglie a práci redaktora rozhlasového programu Benešovy čs. exilové vlády v Londýně. Kniha není žádným nostalgickým vzpomínáním, Tigrid je naopak velmi realistickým analytikem minulosti, ať už své vlastní, osobní nebo národní. Vyprávění o životě, událostech a přátelích je prokládáno zamyšleními nad českými dějinami a osudnými křižovatkami českého národa ve dvacátém století a doplněno rozhovorem s manželkou Ivanou, životopisem, bibliografií a obrazovou přílohou. Komentář Petra Fischera: „Tigridova reflexe raných devadesátých je velmi kritická, to za prvé, a za druhé je v knize spousta zajímavých historických souvislostí. Pro mě osobně to byly především odpovědi, v nichž Tigrid popisuje svůj vztah k Peroutkovi, který byl velmi problematický, možná i v určité chvíli konfliktní. Rozcházejí se tu dvě tradice české žurnalistiky.“

  • Kniha Patrika Ouředníka zdroj: Torst http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2277/227690.jpg
  • Michel Faber / Evangelium ohně zdroj: Argo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2277/227689.jpg
  • Pavel Tigrid - Mně se nestýskalo zdroj: Gutenberg / Labyrint http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2277/227687.jpg
Vydáno pod