Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus

Praha - Portál ČT24 pokračuje v on-line přenosech z VŠUP. Tentokrát zprostředkoval přenos cyklu přednášek na téma Umění včera a dnes. Třináctý cyklus veřejných přednášek uvádí Jindřich Vybíral na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (1. patro, učebna č. 115). Přednáška představuje nejvýznamnější a mezinárodně nejúspěšnější směr v poválečeném ruském umění.

Jeho iniciátoři začínali v ruském kulturním undergroundu a jako ilustrátoři dětských knih. Dnes už jde o několik generací autorů, kteří vytvořili mnohostrannou vyjadřovací platformu, reagující pronikavě jak na tradice ruské avantgardy, tak i na proudy současného umění v „západním“ světě. 

Doc. Tomáš Glanc, Dr. pracuje na univerzitě v Brémách (Ústav pro výzkum Východní Evropy), od 90. let působil na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v letech 2000-2003 jako ředitel Ústavu slavistických a východoevropských studií, absolvoval pracovní pobyty v Německu a ve Spojených státech, v letech 2005-2007 byl ředitelem Českého centra v Moskvě. Zabývá se ruskou kulturou, otázkami kulturních dějin i literární vědou. Je autorem Lexikonu ruských avantgard (2005). 

Umění včera a dnes (VŠUP) (zdroj: ČT24)
Vydáno pod