Světelný design je pro kvalitní inscenaci podmínkou nutnou

Praha - O důležitosti světelného designu vědí zakladatelé českého Institutu světelného designu, kde se v uplynulých dnech konal další workshop se zahraničním lektorem. Tentokrát přijal pozvání Vincent Longuemare - uznávaný operní a divadelní světelný designér a porotce letošního ročníku České taneční platformy.

Světlo je vedle prostoru a aktérů jedním ze základních prostředků jevištního výrazu. Spolupráce těchto tří složek je náročná, což se ukázalo i na festivalu Česká taneční platforma. „V představeních, které jsem zde viděl, světlo často fungovalo nezávisle na tanečníkovi a na ostatních složkách přestavení,“ říká Longuemare. 

Institut jako most mezi techniky a umělci

Institut světelného designu se snaží představit lightdesign jako jednu z nezbytných součástí divadelní tvorby. Vznikl v květnu 2008 z iniciativy několika výrazných osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, umělců a techniků zaměřených na práci se současnými technologiemi. Vychází ze vzdělávacích programů, které jsou ve světě již běžně studijními obory na vysokých školách uměleckých nebo technických směrů.

„Institut světelného designu jsme spustili, abychom dokázali nějakým způsobem propojit umělce a techniky,“ říká Jakub Hybler. „Vznikl proto, abychom jako platforma osvětlovačů a techniků, designerů pro divadelní použití měli nějaký vzdělávací zdroj, protože zde neexistuje žádná škola,“ doplňuje František Fabián.

Dvousemestrální studium se zabývá jak základními principy fungování divadelního osvětlování, tak nejmodernějšími technologiemi, které se stávají součástí divadelních a tanečních vystoupení. Právě kvůli digitální technice spolupracuje institut s Fakultou elektrotechniky ČVUT, kde funguje již několik let specializovaná výzkumná laboratoř. „Institut intermédií je vlastně společným pracovištěm založeným Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických umění. Záměrem je vyplnit propast mezi umělci a techniky,“ říká Roman Berka z Institutu intermédií. 

Přesto, že Česká republika se může pochlubit tradicí Laterny magiky, lightdesign zůstává stále nedoceněnou složkou jevištního umění. Česká taneční platforma se proto rozhodla udělit i cenu za lightdesign - výherce bude vyhlášen na červnovém festivalu Tanec Praha.

Vydáno pod