Středy na AVU: Monumentalita pozdního modernismu

Praha – Přednáškový cyklus Středy na AVU se v semestru 2009/2010 poprvé zaměřil na českou a slovenskou architekturu. První ze čtyř přednášek – nazvanou Monumentalita pozdního modernismu: ideologická či architektonická? – vedla uznávaná slovenská historička, teoretička a kritička architektury 20. a 21. století Henrieta Moravčíková. Web ČT24 přednášku vysílal živě od 18 hodin, její záznam je možné zhlédnout v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Ve své přednášce se Moravčíková věnuje projevům monumentality ve slovenské architektuře druhé poloviny 20. století ve vztahu k mezinárodní diskusi o monumentalitě. Analyzuje vztah moderní abstrakce a monumentality a poukazuje na historické a společenské důvody, respektive podněty, které vedly k přítomnosti monumentálních tendencí ve slovenské architektuře 60. a 70. let. Dotýká se také aktuálního přijímání monumentální architektury odbornou i laickou veřejností.

HENRIETA MORAVČÍKOVÁ působí jako vědecká pracovnice a vedoucí oddělení architektury na Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Věnuje se teorii, historii a kritice architektury 20. a 21. století. Je editorkou a členkou redakční rady vědeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus. V letech 1997 až 2009 byla šéfredaktorkou měsíčníku Arch o architektuře a jiné kultuře. Od roku 2000 působí jako předsedkyně slovenské pracovní skupiny DOCOMOMO – mezinárodní organizace pro výzkum a ochranu moderní architektury.

Středy na AVU - Henrieta Moravčíková (zdroj: ČT24)

Připravila několik domácích i zahraničních architektonických výstav a publikovala několik monografií, desítky studií a kritik. Je mimo jiné spoluautorkou (s Matúšem Dullou) rozsáhlé knižní publikace Architektúra Slovenska v 20. storočí, sestavila také první souhrnnou monografii o slovenské architektuře - Architektúra na Slovensku: stručné dejiny. Spolupracovala i na prvním celovečerním filmovém dokumentu o moderní slovenské architektuře (2008). Je nositelkou Ceny literárního fondu a Ceny Martina Kusého za teoretické dílo v oblasti architektury.

  • kde: aula Akademie výtvarných umění v Praze (3. patro); kdy: 17. 3. od 18:00