Stará Křížová cesta z Orlice v novém kabátě

Pardubice – Barokní orlická Křížová cesta je souborem mimořádných obrazů od uznávaného malíře Johanna Wenzela Bergla. Značně poškozená a dlouhými roky zašlá díla visela v letohradském kostele. S přispěním kraje teď procházejí rukama restaurátorů. Od 20. prosince budou k vidění ve Východočeské galerii v pardubickém zámku.

Orlickou Křížovou cestu rozvěsili v roce 1759 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, patří k významným barokním památkám. Vznikla na sklonku baroka a autor do ní vtiskl svůj osobitý a na tehdejší dobu velmi moderní styl, který v mnohém předznamenal další vývoj v malířství. Dokonce se k tomuto dílu dochovaly i přípravné skici.  

„Z hlediska východních Čech je orlická Křížová cesta zcela unikátním dílem a i v porovnání s dalšími dvěma ve Dvoře a v Opočně sahá svým významem pravděpodobně nejdále. Tyto obrazy byly a do jisté míry stále jsou nedoceněné. Pracujeme na nich od roku 2010, kdy jsme prováděli nezbytný rentgenologický průzkum,“ říká akademický malíř, restaurátor Petr Berger. 

Reportáž Michala Klokočníka (zdroj: ČT24)

„Tato Křížová cesta z Orlice je třetím křížovým cyklem, který Bergl ze svého vídeňského ateliéru do rodných východních Čech zaslal. Už v té době se stala chyba a obrazy doplatily na nešetrné zacházení,“ upozornil Petr Arijčuk, znalec barokních obrazů. „Zřejmě to špatně změřili. Ty podrámy byly větší. Evidentně se snažili to rychle udělat a nabouchali to zepředu,“ doplnil Petr Berger. 

Restaurování jednoho obrazu trvá dva až tři měsíce. „Obrazy se lakují a ten dodává původním materiálům lom světla a saturuje barvy, které kdysi malíř použil. Pokud používáme retuš, je to jen v místech, kde je malba poškozená, ale nesmí se dotknout originálu,“ přiblížila práci akademická malířka, restaurátorka Šárka Bergerová. 

  • Restaurování Křížové cesty z Orlice zdroj: ČT24
  • Restaurování Křížové cesty z Orlice / detail zdroj: ČT24

Za restaurátorské práce Pardubický kraj zatím zaplatil 400 tisíc. I sami úředníci mluví o mimořádné akci. „Ve většině případů se opravují střechy a fasády budov, kdežto na obrazy a jiná umělecká díla z vnitřku kostelů je vždycky peněz nejméně,“ upozornil Milan Mariánek, odbor kultury a památkové péče, KÚ Pardubického kraje. 

Celkové náklady na zrestaurování Křížové cesty včetně ozdobných rámů, takzvaných rokajů, jsou kolem dvou milionů korun. Zbylé dvě Berglovy východočeské Křížové cesty jsou v Opočně a ve Dvoře Králové nad Labem. 

Johann Wenzel Bergl (1718-1789) - Významný představitel pozdně barokního malířství se v roce 1718 narodil ve Dvoře Králové. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Trogera. Proslavil se jako malíř fresek a dekoratér nástěnných maleb. Jeho díla jsou v kostelech a zámcích ve Vídni a v Budapešti. Pro královédvorský, orlický a opočenský kostel vytvořil v roce 1759 obrazy křížové cesty. Každá ze tří východočeských Křížových cest se liší. Podle některých odborníků je dílo z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Orlici v Letohradu nejpropracovanější. V současné době je v péči restaurátorů a 20. prosince 2011 bude orlická Křížová cesta vystavena na pardubickém zámku.