Spor o ND: Šéfové a ministr se smířili, herci zatím ne

Praha - „Ministr kultury akceptuje výběrové řízení, na základě kterého byl vybrán Jan Burian jako legitimní a korektní ředitel Národního divadla, což ostatně potvrdil jeho opětovným jmenováním do funkce,“ zní nejdůležitější závěr ze společné schůzky ministra Jiřího Balvína a ředitele ND Jana Buriana. Oba doufají, že společná řeč, kterou našli a kterou prý dál povedou, přispěje k hladkému začátku sezony na první české scéně. Burian dnes uspěl také u uměleckého vedení ND - šéfové, kteří rezignovali, přislíbili, že se vrátí do svých funkcí. Více než dvě desítky herců ale své výpovědi ještě nestáhly.

Buriana, kterého do čela ND jmenovala ještě ministryně kultury Alena Hanáková, Balvín 1. srpna, tedy v den, kdy se měl ujmout funkce, odvolal, a po kritice politiků i kulturní obce a také po domluvě premiéra Jiřího Rusnoka jej o den pozěj zase do funkce vrátil. Své rozhodnutí o odvolání zdůvodnil ministr tím, že Burian nebyl zvolen v otevřeném výběrovém řízení.

Ztrátám se ND nevyhne

Právě potvrzení, že jej uznává jako legitimního pro vedení divadla, chtěl Burian na dnešní schůzce slyšet. Podmiňoval jím další úspěšné kroky ke stabilizaci neklidné situace v Národním divadle. Umělecké vedení i herci totiž pro své další působení v ND chtěli takové potvrzení z Balvínových úst slyšet.

S uměleckými šéfy se Burian sešel krátce po setkání s ministrem. Přání, aby shoda s ministerstvem přispěla k jejich návratu, se mu splnilo. Na své posty se tak zřejmě vrací nový umělecký tým opery, který v reakci na Burianovo jednodenní odvolání vůbec nenastoupil, a i šéf činohry Michal Dočekal, který ze stejného důvodu rezignoval. Zahájení divadelní sezony je ale stále v ohrožení, protože výpověď více než dvaceti členů činoherního souboru je stále v platnosti.

Michal Dočekal, umělecký šéf činohry ND: „Svou rezignaci jsem oznámil na protest proti odvolání Jana Buriana a přidalo se ke mně poměrně dost lidí. Doufám, že řada výpovědí se nebude realizovat, ale obávám se, že se repertoár může zhroutit.“

Petr Zuska, umělecký šéf baletu ND: „Vedení ND je ve shodě, pokud jde o další vývoj situace. Řešení v činohře záleží především na tom, jak se Michal Dočekal s herci domluví.“

O možnostech řešení kritické situace bude Dočekal informovat do konce příštího týdne. „S herci zahájím debaty prakticky už dnes, ale těžko mohu předjímat, jak se zachovají. Budu se snažit, aby škody byly co nejmenší, ale ty ekonomické budou v každém případě,“ očekává.

Budoucnost ND je otázkou pro příští vládu

Na úterý nebo na středu je naplánovaná další schůzka Buriana s ministrem Balvínem. Projednávat řena ní budou i audit, který nechal Burian zpracovat. Materiál ukázal na špatné hospodaření se státními penězi v ND.

Na té dnešní ministerstvo kultury také přislíbilo, že projedná návrh zřizovací listiny ND. Radu ustavila minulá ministryně Alena Hanáková jako svůj poradní orgán, který má tlumočit požadavky ministerstva a projednávat strategická rozhodnutí. Burian od garanční rady a také od komise expertů, která ho začátkem roku doporučila do funkce, žádal ještě před dnešním jednáním s ministrem opětovnou podporu - a dostalo se mu jí.

„Shodli jsme se také na tom, že otázka budoucího fungování ND, respektive všech příspěvkových organizací, je úkolem pro příští vládu, která bude mít plný politický mandát,“ uvedl ze závěrů společné schůzky Jiří Balvín. V ostatních bodech prý budou ministr i ředitel „postupovat důsledně, v rámci svých kompetencí a se vzájemným respektem“.

Podmínky pro projednání podmínek

Burian pár dní po napravení „manažerské chyby“, za niž Balvínovo rozhodnutí označil premiér Rusnok, předložil ministerstvu body, které je třeba projednat, má-li vést Národní divadlo. Kromě už zmíněných (uznání výběrového řízení, návrat uměleckého vedení, podpora garanční rady a expertního týmu a diskuse o transformaci ND) k nim patří také požadavek, že odborové organizace budou, v souladu s platnou legislativou, jednat výhradně s ředitelem ND, případně následně se smírčím orgánem či soudem. Nikoliv s ministrem kultury, který pro ně není ze zákona jednajícím partnerem. Právě názorem odborů ministr Balvín zdůvodňoval, proč k odvolání ředitele ND 1. srpna přistoupil.

Burian podmiňoval své setrvání ve funkci i tím, že ministerstvo kultury nebude nad rámec zákonných povinností zřizovatele zasahovat do autonomie této své příspěvkové organizace a do kompetencí ředitele.

„Z mé strany v této chvíli jsou vytvořeny podmínky pro to, abychom začali jednat normálně a soustředli se na uměleckou tvorbu,“ prohlásil Burian po dnešní schůzce.