Rožmberkové ovládli Valdštejnský palác

Praha – Ve Valdštejnské jízdárně byla instalována expozice, která představuje kulturní dědictví Rožmberků. V takovém množství se epocha tohoto významného českého šlechtického rodu prezentuje vůbec poprvé. Unikátní výstava čítá více jak 600 předmětů ze 70 sbírek a její příprava trvala 16 měsíců. Pod názvem „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“ se skrývají významná umělecká díla, předměty denní potřeby, mince, knihy, hudební nástroje, zbraně, vědecké pomůcky, archivní písemné dokumenty, archeologické památky a řada dalších artefaktů spjatých s Rožmberky a jejich dobou. Výstava, která zavede návštěvníka do časového období středověku až raného novověku, se oproti původním plánům (20. května) otevírá pro veřejnost již 19. května a potrvá až do 20. srpna 2011.

Mezi nejcennější umělecké památky na výstavě patří světově proslulá díla Mistra Třeboňského oltáře, který je označován za jednu z nejvýraznějších uměleckých osobností gotického malířství evropského formátu. K vidění je také dosud nikdy nevystavený iluminovaný rukopis oslavné básně Rosa Rosensis (Rožmberská růže) od Jakuba Cantera z roku 1497. Báseň věnoval tehdejšímu rožmberskému vladaři Petru IV. z Rožmberka a její děj zasadil do mýtického Řecka, kde v žertovném a erotickém tónu vypráví příběh o nenaplněné lásce.

Díla vystavená vůbec poprvé

Vystaveno je množství portrétů Rožmberků, z nichž asi nejpřekvapivější jsou dosud zcela neznámé obrazy Petra Voka z Rožmberka z počátku 17. století s vyobrazením řádu lebky, jehož podoba byla zatím známa pouze z písemných pramenů. Neméně zajímavý je dosud nikdy nevystavený a umělecky mimořádně kvalitní posmrtný portrét Viléma z Rožmberka.

Rovněž poprvé veřejnost spatří ilustrovaný lobkovický inventář, v němž jsou na krásných a dokumentárně mimořádně hodnotných kresbách zachyceny předměty reprezentační i denní potřeby (talíře, mísy, poháry, atd.) z majetku poslední manželky Viléma z Rožmberka, Polyxeny z Pernštejna. Významná část z nich, jak nás upozorňují rožmberské heraldické symboly, byla původně součástí rožmberské pokladnice a kunstkomory.

Na výstavě se představí také prvotisk první české „ústavy“, tzv. Vladislavské zřízení zemské z roku 1500, v němž se v úvodních pasážích stanovuje přednostní postavení Rožmberků před všemi českými pány.

Vystaveny jsou i dopisy nešťastně provdané Perchty z Rožmberka, s níž je spojována legenda o Bílé paní. Nebudou chybět ani populární pijácká pokutní registra Petra Voka z Rožmberka, díky nimž získal Petr Vok pověst bonvivána. Kniha je plná originálních zápisů i kreseb hostů Petra Voka na bujarých večírcích na zámku v Bechyni. Podobné zábavy byly ovšem běžné i na dvorech ostatních mladých šlechticů.

Ve veršované historické kronice ze sedmdesátých let 13. století je poměrně podrobně popsán zakladatel rožmberské dynastie Vok I. z Rožmberka jako skvělý rytíř v čele početného vojenského oddílu. Právě tento záznam byl inspirací pro vytvoření modelu rožmberského jezdce na koni v životní velikosti, který vítá návštěvníky výstavy ve vestibulu Valdštejnské jízdárny.

Jeden z renesančně pojatých příkladů zobrazení rožmberského jezdce nacházíme na štukovém reliéfu klenby Zlatého sálu zámku Kratochvíle. Tento výjev je použit jako oficiální symbol celé výstavy.

Exponáty budou na výstavě průběžně obměňovány, výstavu bude tedy možné navštívit i opakovaně.

K výstavě vyšla publikace Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou, kterou si mohou návštěvníci zakoupit v prodejně Valdštejnské jízdárny za 230,- Kč a v anglické mutaci za 290,- Kč. Katalog k výstavě, jehož vědeckým garantem je místopředseda Akademie věd ČR prof. Jaroslav Pánek, bude k dispozici v průběhu července.

V rámci výstavy je připraven také bohatý doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, přednášky nebo speciální didaktické programy pro školy či rodiče s dětmi. Více o doprovodných programech naleznete v příloze tiskové zprávy.

„Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“

Valdštejnská jízdárna v Praze - Hlavní komisař výstavy: Petr Pavelec, Kurátoři: Eliška Fučíková, Roman Lavička, Architektonické řešení: Jan Roháč, Bronislav Stratil.

Otevírací doba - Denně včetně pondělí od 10 do 20 hod.

Ceny vstupného

  • Plné: 150 Kč
  • Snížené (ZTP, studenti do 26 let a senioři nad 65 let): 80 Kč
  • Rodinné vstupné (tj. dva dospělí + max. 4 děti do 18 let): 350 Kč
  • Děti mladší 6 let: vstup zdarma
  • Vstupenky lze zakoupit v předprodeji sítě Ticketpro nebo na pokladnách Valdštejnské jízdárny.