Proměny hradu Pernštejn v čase

Brno/Nedvědice - Historické proměny Pernštejna přibližuje nová výstava v sýpce státního hradu u Nedvědice na Brněnsku. Expozici tvoří modely a kresebné rekonstrukce různých podob hradu a dalších sídel slavného rodu Pernštejnů. Výstava potrvá do konce srpna. K jejímu zhlédnutí stačí platná vstupenka na kteroukoli prohlídkovou trasu. Další novinkou letošní sezony jsou naučné stezky okolo Pernštejna. Vedou od železničního nádraží v několika trasách k hradu. Umožní turistům vyhnout se rušné silnici.

Pernštejnové  ve zhruba třísetletém stavebním vývoji vybudovali ze svého predikátního hradu velkolepé sídlo, rozkročené od strohého bergfritového hradu z konce 13. století pro raně renesanční magnátské sídlo s mohutným opevněním, které je pro mnohé generace moderní doby vzorem a měřítkem toho, jak vypadá středověký hrad. Tato podoba zde však nebyla vždy. Složitý stavební vývoj nepřinesl jen rozlohu jednoho z nejrozsáhlejších hradů v našich zemích, ale mnohdy i zcela zakryl jeho podobu v rozličných dobách jeho vývoje.

„Výstava se snaží přiblížit různé tváře hradu v toku času. Využívá proto kresebné rekonstrukce architekta Pavla Šimečka, s nimiž se již mohla veřejnost seznámit na výstavě Copuli lapidum i ve stejnojmenné publikaci. Navíc jsou rozhojněny o jeho zcela nové, originální rekonstrukce pohledů na hrad v různých dobách z 'lidské perspektivy'. Tyto pohledy může návštěvník konfrontovat s trojrozměrnými modely Zdeňka Brachtla,“ popisuje základní koncepci výstavy kastelán hradu Pernštejn Zdeněk Jakub Škrabal.

Rekonstrukce hradu Pernštejna byly také doplněny o podobné rekonstrukce dalších sídel, které Pernštejni stavěli či přestavovali. Výjimkou je hrad Veveří, který nikdy nevlastnili, ale je více než pravděpodobné, že jako místo, na němž jeden z příslušníků rodu vykonával úřednickou funkci, ovlivnil nejstarší podobu hradu Pernštejna. Podobu dalších staveb pak ovlivňovali právě Pernštejni. Výstava je dále doplněna o rozličné doklady stavebního vývoje, vesměs pocházející ze samotného hradu, jakožto přímé svědky a účastníky starých dějů.

Hrad Pernštejn
Zdroj: ČT24/NPÚ