Přes nezájem města - Nádraží žije!

Havířov - Nádraží žije - tak zní vzkaz havířovských umělců zástupům města i Českým drahám. Do budovy, která měla jít už v září k zemi, nastěhovali kavárnu, zřídili galerii i koncertní pódium. Týden plný kulturních aktivit je další z akcí havířovských architektů, kteří bojují o záchranu architektonicky cenné budovy postavené v bruselském stylu.

„Havířovské nádraží má několik rovin, především je to další vrstva města Havířova, které patří mezi nejmladší města České republiky, tzn., že si dnes hýčká výstavbu z let padesátých. Hala nádraží ovšem patří k další vrstvě šedesátých let – bruselskému stylu. Paradoxně si však město toto období nespojuje s nějakou hodnotou, což je velká chyba,“ upozornil Martin Strakoš, historik architektury, který dále podotkl, že je přesvědčen o tom, že se i poměrně zničená budova zachránit dá a navíc, dle jeho mínění, by to mohl být zajímavý architektonický úkol.

Designerka Soňa Malinová dostala na starost navrhnout kavárnu. Do prostoru nádražní galerie nanosila postupně stoly i pokojové lampy, které zaplnily pustý prostor. „Koncept celé kavárny je daný hlavně tím, že jsem použila, co jsem měla k dispozici. Takže stoly, které jsem navrhla, vaky, které nám půjčili, a přepravky, které byly nejblíže nádraží. Opravdu to byla velká improvizace,“ uvádí Soňa Malinová.

Havířovský rodák, fotograf Jaroslav Kocián, zná nádraží také velmi dobře. Pět let odtud pravidelně dojížděl do školy. „Mám takový soubor fotek, deset let starý, který jsem fotil na nedalekém sídlišti za nádražím. Tak nás napadlo, že se to bude hodit do prostoru nádraží,“ říká Jaroslav Kocián.

Občanské sdružení Důl architektury si pro týden kulturních aktivit vybralo nádražní galerii. Léta byla zavřená, schodiště končilo mříží. „Teď je budova nádraží ve špatném stavu a my ji nedokážeme opravit. Dokážeme ale ukázat lidem tu atmosféru. To je ta hodnota, kterou budova má,“ míní Lucie Chytilová z občanského sdružení Důl architektury.

Nádražní halou bude znít také hudba, například Händel nebo cimbálová muzika. Dopoledne je připravený program pro děti z mateřských škol, na konci týdne se bude konat workshop studentů architektury. Ze společenské místnosti se stane promítací sál, ve kterém se bude promítat film (jak jinak než se železniční tématikou) Kalamita režisérky Věry Chytilové.

Nádraží v Havířově
Zdroj: ČT24, ČT24

Havířovské nádraží patří Českým drahám, pozemek městu. Budovu odmítlo ministerstvo kultury prohlásit za kulturní památku. České dráhy poté rozhodly o demolici budovy. Nádražní halu ale zakázal zbourat ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák.

Vydáno pod