Přednáška z UK: Historik Jiří Pešek o historii Univerzity Karlovy

Pondělní večery jsou na webu ČT24 nepravidelně vyhrazeny přednáškám, které organizuje Univerzita Karlova. 8. dubna bylo možné v přímém přenosu sledovat přednášku historika Jiřího Peška, která byla „dárkem“ k „narozeninám“ této univerzity. Záznam najdete v tomto článku.

Univerzita Karlova on-line - Výročí založení Univerzity Karlovy (zdroj: ČT24)

Anotace: Univerzita Karlova, založená 7. dubna 1348, je již více než šest a půl století jednou z nejdůležitějších vzdělávacích, vědeckých a v širokém slova smyslu kulturních institucí střední Evropy. Historik Jiří Pešek se ve své přednášce zaměřuje na bohatou historii této instituce, pomyslně slavící sice nekulaté, leč úctyhodně vysoké „narozeniny“.

Prof. PhDr. JIŘÍ PEŠEK, CSc. (* 1954). Vystudoval dějiny a archivnictví na Filozofické fakultě UK. Doktoráty i docenturu získal v oboru dějin raného novověku, roku 2000 se stal profesorem moderních dějin. V letech 1978–1994 pracoval v Archivu hl. města Prahy, posléze vedl katedru německých a rakouských studií Insitutu mezinárodních studií FSV UK, který několik let vedl i jako ředitel. Dnes působí na Fakultě humanitních studií UK. V letech 2002–2005 byl předsedou Sdružení historiků ČR, již deset let je i spoluvydavatelem Českého časopisu historického. Průběžně byl hostujícím docentem a profesorem na několika světových univerzitách. V centru jeho zájmu stojí mezioborové problémy středoevropských dějin kultury, umění, vzdělání, měst, vědy a historiografie 16. až 21. století i moderních dějin Německa a Rakouska.

Kde: Univerzita Karlova, Zelená posluchárna Karolina.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu:

Vydáno pod