Pražští stuckisté vystavují své malby

Praha - V pražské galerii Artpro v Revoluční ulici probíhá výstava umělců, kteří si říkají stuckisté. Po vzoru svých zahraničních jmenovců preferují jako svoje výrazové prostředky klasickou malbu a sochu a zcela zavrhují konceptuální umění. Na aktuální výstavu, kterou nazvali Ohrožený druh, přizvali i některé hosty.

Jednou z nich je Alena Kupčíková, autorka obrazů vytvářených z lidských chlupů nebo jimi malovaných. Taková díla vytváří a vystavuje již několik let, pro současnou výstavu použila chlupy získané od umělců. „Oni mě na tu výstavu pozvali hlavně proto, že do obrazů vkládám filozofii, vymýšlím různí techniky, ale ta forma, kterou prezentuji je velice klasická. Své obrazy dále vystavují Jaroslav Valečka, Markéta Urbanová, Jiří Hauschka, Jaromír 99 a Zuzana Beránková, zakládající členové tuzemské skupiny stuckistů,“ zamyslela se nad svojí účastí Kupčíková.

Stuckisté vznikli na konci 90. let v Londýně jako skupina, kterou spojoval odstup od konceptuálního umění. Svůj název vytvořili ze slova „stuck“, tedy uvíznutý, zaseknutý, čímž ironicky pojmenovávají své uvíznutí v umělecké minulosti. Dnes existují skupiny stuckistů v mnoha zemích, v roce 2004 vznikla i česká odnož stuckistického hnutí s názvem Prague stuckists.

Dva základní principy stuckismu jsou jednoznačná preference malby jako výtvarného vyjadřovacího prostředku a odpor vůči konceptuálnímu umění. Za umělecké dílo je podle nich často pokládán obyčejný předmět jen proto, že jej za umělecké dílo prohlásí kritikou uznávaný výtvarník.

Reportáž Maria Kubaše (zdroj: ČT24)

Přestože klasická malba se vyvíjí po století, její techniky zůstávají v jádru stejné. „Markéta Urbanové používá klasickou techniku, tentokrát vychází z techniky renesančních nebo barokních mistrů, je to tzv. vrstvená barva, maluje se na několik vrstev. Já na rozdíl od Markéty používám techniku malby tzv. a la prima, která svůj největší rozkvět zažila v 19. ana začátku 20. století, pracuji tak, že si udělám lehkou skicu a potom maluji rovnou barvou. Proto se tomu říká a la prima,“ komentoval další z účastníků výstavy Jaroslav Valečka.

Postupem času se čistě malířské hnutí rozšířilo o fotografy a filmaře, nicméně i ti se vymezují vůči konceptualismu. Stuckisté se proslavili také svými demonstracemi proti Turnerově ceně, které pořádají každoročně u galerie Tate Modern v Londýně. Čeští stuckisté se zase konfrontují se zdejší Chalupeckého cenou.