Prague Music Performance představí legendy klavíru

Praha. - Mezi 10. a 26. červencem vystoupí na sólových recitálech a přednáškách v historických prostorách paláců Národní galerie a HAMU v rámci festivalu Prague Music Performance umělci jako Alfred Brendel, Andrei Gavrilov, Paul Badura-Skoda a Ivan Moravec. Součástí tohoto velkého hudebního svátku bude též společný pěvecký recitál Pavla Černocha a Martina Vodrážky či galakoncerty studentů a jejich lektorů. V rámci PMP proběhne 25. 7. i Mezinárodní soutěž Josefa Suka.

V Salmovském paláci na Hradčanech povedou masterclassy. Brendelovy přednášky se uskuteční v Sále Martinů na HAMU, Malostranské náměstí 13 (21. 7. a 23. 7. ve 20:00), recitál Gavrilova a Badury-Skody se uskuteční v Anežském klášteře, Anežská 12, Praha 1 (11. 7. a 14. 7. ve 20:00).

„PMP je mladá česká instituce, která se velmi rychle zabydluje na poli špičkové hudební kultury. Jde o projekt zcela výjimečný a ojedinělý nejen šíří záběru, ale především obsahovou náplní: přiváží do České republiky největší světové interpretační mistry k prezentaci jejich mistrovství na samostatných recitálech, ale také a především jako výjimečné učitele pro nastupující generaci hudebníků,“ upozornil za organizátory Jan Starý.

Projekt PMP vychází z modelu osvědčeného v zahraničí, z organického spojení vzdělávací instituce a festivalu. Zahrnuje masterclassy, interpretační soutěže a koncerty. Zaměřuje se na klasickou, ale i jazzovou a alternativní hudbu.

PMP má od svého založení v r. 2010 podporu dvou významných českých umělců – Josefa Suka a Ivana Moravce, kteří v něm viděli velký příslib do budoucna a s nadšením se ujali uměleckého patronátu. První tři ročníky se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti. Kromě českých studentů do Prahy přijelo několik desítek studentů z prestižních hudebních škol včetně Juilliard School v New Yorku, Yale University či Royal College of London.

V rámci PMP budou zároveň po celý rok probíhat dílčí projekty ve dvou oblastech, které se vzájemně prolínají: vzdělávací a koncertní. Cílem vzdělávacích projektů je propojit hudbu s širším kulturně historickým kontextem dané doby. Zahrnují rovněž masterclassy, ale také přednášky kunsthistoriků, exkurze do míst spojených s působením vybraných skladatelů, literární večery a tematické filmové projekce. PMP je díky sponzorům schopen vybraným českým studentům poskytnout stipendia a umožnit jim spolupráci s umělci a pedagogy světových hudebních škol!

Alfred Brendel patří k nejvýznamnějším interpretům 20. století. Hru na klavír studoval u Edwina Fischera, Paula Baumgartnera a Eduarda Steuermanna. Má za sebou výjimečnou mezinárodní kariéru, v níž se již 60 let soustředí na interpretaci středoevropských skladatelů od Bacha po Schoenberga a také mnohých děl Ferenze Liszta. Je prvním pianistou, jenž nahrál kompletní klavírní dílo Ludwiga van Beethovena a významnou měrou se zasloužil o to, že se Schubertovy klavírní sonáty a Schoenbergův klavírní koncert staly součástí běžného klavírního repertoáru.

Andrej Gavrilov byl v roce 1974 nejmladším vítězem v prestižní Čajkovského klavírní soutěže. V roce 1990 měl nahrávací smlouvu s Deutsche Grammophon. Potom však nastoupila umělecká krize a Gavrilov se na devět let skryl veřejnosti. Spekuluje se též, že jeho odmlka byla organizována z nejvyšších míst Sovětského svazu. V roce 1990 odešel nejprve do Londýna, později žil v Německu, kde se snažil překonat tvůrčí i osobní problémy. V roce 2001 se přestěhoval do švýcarského Lucernu, podruhé se oženil s mladou japonskou klavíristkou, se kterou má syna. Od té doby se rozjela jeho druhá kariéra, která nese punc zralosti a vyrovnanosti, aniž by Gavrilov cokoliv ztratil na vzrušující teatrálnosti svých vystoupení.

Paul Badura-Skoda, vídeňský rodák, který letos na podzim oslaví neuvěřitelných 86 let. Poprvé vystoupil na velkém koncertě v sezoně 1947/1948 (vyhrál tenkrát Rakouskou státní soutěž) a následujícího roku upoutal pozornost Herberta von Karajana a Wilhelma Furtwänglera, jež ho přizvali ke spolupráci se svými orchestry. Během velmi krátké doby se stal známým po celém světě a další ocenění na sebe nenechala dlouho čekat. Za svou dlouhou kariéru koncertoval prakticky ve všech významných sálech, spolupracoval s nejslavnějšími orchestry a dirigenty a nahrál přes 200 desek. V pražském Rudolfinu naposledy vystoupil v roce 2011, kdy publikum strhl svou energickou a dynamickou hrou.

Ivan Moravec, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších pianistů současnosti, umělecky vyspěl na Pražské konzervatoři, AMU a na mistrovských kurzech Artura Benedetti-Michelangeliho v Itálii. V roce 1964 jej dirigent George Szell pozval k provedení Beethovenova klavírního koncertu s Cleveland Symphony Orchestra. Tento koncert znamenal jednoznačný úspěch a odstartoval umělcovu mezinárodní kariéru. Během ní navštívil prakticky všechna významná světová pódia a byl zván jako sólista s předními světovými orchestry a dirigenty.