Počet podpisů petice Za Prahu kulturní rychle roste

Praha - Přes 15 tisíc lidí už podepsalo petici Za Prahu kulturní, kritizující například změny v systému kulturních grantů v metropoli a pozastavení transformace městských divadel. Signatáři a sympatizanti svým happeningem před radnicí minulý týden nápravy nedosáhli. Členové zastupitelstva s peticí vyslovili nesouhlas. Odmítli odvolat radního pro kulturu Milana Richtra a předsedu kulturního výboru Ondřeje Pechu (oba ODS). Podpořili jen obnovení činnosti poradního sboru primátora pro kulturu.

„I nadále budeme usilovat o jednání se zástupci města a vysvětlovat jim problematiku standardních evropských dotačních systémů. Jak ukázalo jednání zastupitelů, většina z nich se v dané problematice neorientuje,“ uvádí se ve stanovisku Iniciativy pro kulturu. Zástupci petičního výboru hodlají vyvolat jednání k nastalé situaci s primátorem Pavlem Bémem, který má podle nich zkreslené informace.

Iniciativa pro kulturu a petiční výbor dále požadují urychleně řešit situaci ohrožených subjektů, zejména pak divadel Semafor, V Celetné, Archa, galerie Futura, festivalu Tanec Praha a Dnů evropského filmu, kterým hrozí bezprostřední zánik. Hodlá pokračovat v protestech všemi dostupnými prostředky až do vyřešení všech závažných problémů grantového systému a systému partnerství, s důrazem na oddělení podpory pro neziskový sektor od podnikání v oblasti kultury a volného času.

Stejné stanovisko jako zástupci protestující neziskové sféry, projevili v dopise adresovaném Radě hlavního města Prahy renomovaní divadelníci reprezentující vedení pražské Divadelní fakulty. Magistrátu ho předali už 31. března a dodnes na něj nedostali odpověď. Podle nich jde o další doklad toho, jak radní pro kulturu Richter (ne)reaguje na věcné připomínky odborné veřejnosti, jejímiž názory se jinak ve svých vystoupeních zaštiťuje.

„Je nutné rozlišovat mezi divadly veřejné kulturní služby a divadly založenými a provozovanými za účelem produkování zisku, tedy divadly jako obchodními společnostmi. Respektování tohoto rozdílu je základem všech evropských dotačních systémů, předpokladem koncepční kulturní politiky všude na světě,“ uvádí se v dopise. Jeho autoři netvrdí, že transformace dalších pražských divadel není možná. Protestují však proti transformaci zbytečně uspěchané a nepromyšlené, která hazarduje s kulturními hodnotami nevyčíslitelné hodnoty.

Odlišný názor od velké části svých kolegů mají na nynější systém pražských kulturních grantů zástupci soukromých divadel Radka Brzobohatého, Ta Fantastika, Kalich či Divadla na Jezerce. Na rozdíl od signatářů petice Za Prahu kulturní se domnívají, že nový grantový systém radního Richtra přinesl spravedlivé a transparentní rozdělování peněz.

Vydáno pod