Nejlepší překlad vytvořil Petr Zavadil

Praha - Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad zahraničního literárního díla do češtiny v uplynulém roce dostal Petr Zavadil, redaktor zahraničního zpravodajství České televize. Obec překladatelů ocenila jeho překlad výboru z poezie Tohle světlo, jejímž autorem je španělský básník Antonio Gamoneda.

„Petr Zavadil sestavil s velkou erudicí a nemenším citem obsáhlý průřez básníkovou celoživotní tvorbou, postihující celou vnitřní diferencovanost a komplexnost poezie,“ uvedla porota v posudku. Podle hodnotitelů Zavadil svými překlady doložil schopnost na mimořádné umělecké úrovni zvládnout překlady velmi odlišných, a přitom velmi náročných autorských poetik.

Dílu Antonia Gamonedy (* 1931), poznamenané prožitky vyloučení a odloučení, se dostalo uznání ve Španělsku až v 80. letech. Nyní je Gamoneda označován za jeden z velkých hlasů soudobé španělské poezie. V roce 2006 dostal literární cenu Miguela Cervantese, ocenění označované jako Nobelova cena španělsky hovořící části světa.

„Působil v ilegálním podzemním hnutí opozice proti generálu Frankovi, to se hodně projevilo na jeho básních, jsou to temné texty,“ poznamenal ke sbírce Tohle světlo Petr Zavadil. Jejím překladem prý strávil tři roky. „Ve chvíli, kdy se mi ta kniha dostala do ruky, jsem si řekl, že tohle chci jednou překládat,“ prozradil.

Reportáž Petra Viziny (zdroj: ČT24)

Zavadil překládá poezii i prózu ze španělštiny a francouzštiny. Přeložil a knižně vydal třeba Básně proti plešatění básníka Nicanora Parry nebo dílo V kořenech světla ryby Josého Ángela Valenteho. Uspořádal a přetlumočil antologii kubánské skupiny Diáspora Zápisky z mrtvého ostrova.

Cenu Josefa Jungmanna, spojenou s odměnou 50 tisíc korun, Obec překladatelů udílela poosmnácté. Porota ve složení Jarmila Emmerová, Dana Hábová, Dagmar Hartlová, Václav Jamek, Jiří Josek a Božena Koseková dnes ocenila i další překladatele.

Mimořádné tvůrčí ocenění při dnešní slavnosti dostala Magdaléna Křížová, která z hebrejštiny přeložila román Pan Mani od Avrahama B. Jehošuy. Stejnou cenu obdržela také Veronika ter Harmsel Havlíková, která českému čtenáři svým překladem zpřístupnila nizozemský román Objevení nebe od Harryho Mulische. Porota zároveň doporučila, aby byl překladatel Jiří Hanuš za trvale vysokou úroveň překladů z angloamerické literatury uveden do překladatelské Síně slávy.