Navštivte virtuální galerii: Česko pohledem budoucích architektů

Praha - Polyfunkční komplex v Plzni, obnova zchátralého Nového Města v Liberci nebo řešení pro pražské vnitřní periférie jsou mezi diplomovými pracemi, které letos ocenila Česká komora architektů. Oceněné práce absolventů škol a fakult architektury jsou představeny pojedenácté na výstavě v sídle ČKA a také ve virtuální galerii. Cílem přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky jednotlivých škol.

Do 11. ročníku se přihlásilo celkem 110 absolventů architektury: 58 z fakulty architektury a 15 z fakulty stavebnictví ČVUT v Praze, 16 z Vysokého učení technického v Brně, 8 z Technické univerzity v Liberci, 6 z pražské VŠUP, 5 z Mendelovy univerzity v Brně, po jednom pak z České zemědělské univerzity v Praze a z Technické univerzity Ostrava.

Uděleny byly ceny ČKA v celkové výši 50 000 Kč; Zvláštní cena Allplan (licence k užívání software Allplan Architecture v hodnotě 100 000 Kč) a Zvláštní cena ArchiCAD (licence k užívání software ArchiCAD 13 v hodnotě 69 400 Kč).

Anna Borovská / Kostel místem setkání (VŠUP Praha)

Vyjádření poroty: Porota považuje téma využití zchátralých sakrálních staveb kulturně a společensky za vysoce aktuální. Využití těchto staveb pro společenské, vzdělávací a liturgické účely považuje porota za vhodné; rovněž tak i princip přinesení nové soudobé vrstvy k historickému torzu. Odraz barokního prostoru ve vložené vysoce lesklé perforované kovové stropní desce dobře posiluje atmosféru prostoru, i když způsob uložení desky na sloupech vně stavby a její jednostranné vysunutí se porotě nejeví jako optimální.

Nina Pevná / Polyfunkční komplex Plzeň (FA ČVUT Praha)

Vyjádření poroty: Bez ohledu na umístění stavby, respektive urbánního kontextu se porotě projekt líbí. Je natolik svůj, že má právo existovat v daném místě, bez hodnocení, hodí-li se, či ne vzhledem k okolním vztahům. Předpokladem k naplnění výše zmíněného práva existence je dokonalá realizace vizuálních hodnot, kterými oplývá. To znamená - tak, jak hovoří o použití programu, kterým je stvořen, tak se musí jevit i v samotném reálu, jinak by se mohl velmi snadno stát jen nepovedenou realizací a tento fakt si musí autorka uvědomit při každém svém dalším podobném návrhu.

Cena ČKA a Zvláštní cena ArchiCAD: Filip Tittl / Vnitřní periferie Prahy, městské prostředí pro 20XX (FA ČVUT Praha)

Vyjádření poroty: Autor na základě analýzy městského prostředí definuje obecné parametry pro koncentrované město. Výslednou vrstvenou strukturu aplikuje na bílá místa rozsáhlých ploch o velikosti částí městských čtvrtí v centrální části Prahy. Porota shledává tuto práci jako skvělou a přínosnou jak z hlediska trefného popisu současného stavu centrální části města, tak z hlediska aktuálního pohledu na způsob možného řešení nápravy.

Cena ČKA a Zvláštní cena Allplan: Jiří Žid / Obnova zchátralého Nového Města v Liberci (FUA TU Liberec)

Vyjádření poroty: Projekt zaceluje dnes hluché místo v srdci Liberce. Nové město, čtvrť s krásnou polohou sevřenou kopci a s výrazným geniem loci, citlivě doplňuje strukturou hmotově navazující na zbytky původní čtvrti. Zachovává drobné měřítko až pitoresknost čtvrti, přičemž zároveň úspěšně ověřuje využitelnost této struktury pro současné požadavky bydlení. Nová struktura nabízí velkou pestrost veřejných i soukromých městských prostor.

Čestná uznání poroty:

  • Václav Odvárka: Objekty hromadné rekreace / Labská bouda (VŠUP Praha)
  • Ivo Pavlík: „Cesta“ Návrat obřadu rozloučení / Kříž – brána v poli (FUA TU Liberec)
  • Miroslav Strigáč: [myo] Tension Bridge - experimentálny most Bratislava (FA ČVUT Praha)
  • Anna Borovská / Kostel místem setkání zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197064.jpg
  • Nina Pevná / Polyfunkční komplex Plzeň zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197068.jpg
  • Filip Tittl / Vnitřní periferie Prahy, městské prsotředí pro 20XX zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197071.jpg
  • Jiří Žid / Obnova zchátralého Nového města v Liberci zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197062.jpg
  • 11. ročník přehlídky diplomových prací zdroj: ČKA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197061.jpg