Národní ceny za architekturu

Letos již po devatenácté vypsala Obec architektů s Národní galerií v Praze soutěž s tradičně honosným a elegantním názvem, do které bylo přihlášeno 71 projektů v šesti základních kategoriích. I letos byla porota mezinárodní, potřebný lesk jí dodaly osobnosti z významných evropských tvůrčích národních středisek – řadu dní se práci věnovali Andrea Klimko (předsedkyně poroty) ze Slovenska; architekti Maciej Hawrylak z Polska; Paul Katzberger z  Rakouska; Ian Bogle z Velké Británie a teoretik architektury a vědecký pracovník Petr Kratochvíl z České republiky.

Již po druhé se pokračující stavební a tím i projekční útlum podepsal na tváři celé soutěže, neohrozil naštěstí její kvalitu, spíše rozsah. V protokolu se porota vyjádřila takto:  
Letošní 19. ročník Grand Prix Architektů byl navzdory útlumu ve stavebnictví bohatý na počet a kvalitu přihlášených děl. Oproti předešlým ročníkům bylo více projektů přihlášeno v kategoriích, v nichž byly zastoupeny drobnější a méně investičně náročné stavby.

O to zajímavější a zodpovědnější bylo jejich posuzování.  

Jak potvrdili všichni zúčastnění porotci, a věříme, že nejen ze slušnosti, letošní porotování Grand Prix Architektů bylo pro každého z nich obohacením jak z profesního, tak i lidského hlediska. Nápadné bylo u řady oceněných staveb využití jednoduchých a přitom kvalitních přírodních (a shodou okolností také přirozených) materiálů, určitý zajímavý nadhled, absence módních trendů, značné tvaroslovné zklidnění, návrhy odpovídající jednodušším zadáním, a tím také přímo tenčím kapsám investujících. 

Kdo se umístil na prvních místech? Vybereme si opravdu zajímavé realizace: 

CENU GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012 získala REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK, Praha 2, autorů Ing. arch. Miroslava Cikána a Ing. arch. Pavly Melkové z ateliéru MCA Rady. Porota se shodla na tom, že revitalizace Bastionu u Božích muk je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality.

Splňuje bohatě kritéria několika kategorií - rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáře. Na stávajícím pozemku byl navržen objekt malé kavárny s galerií pro odpočinek a pořádání společenských aktivit.

Můžeme dodat, že připomínka úchvatného kouzla zastrčeného středověkého Karlova s jeho klidnými hmotovými dispozicemi na bázi divokého reliéfu a následně nabízenými panoramaty je pochvalou i pro městskou část a investory. Ne vše však je bez poskvrnky – zamýšlená kavárnička byla pronajata snobským restauratérům, myslícím ve veksláckých souvislostech konce osmdesátých let (rychle odrbat kohokoliv v dohledu), navíc předchozí, s naším výběrem nesouvisející, přestavbou byla bohužel zničena divoká a nenapodobitelná tvář protější středověké zahrady Ztracenka, která šest set let odolávala zapomenuta, dnes však dopadena a vykastrována. 

CENU V KATEGORII NOVOSTAVBA získala soukromá GALERIE ZÁVODNÝ v Mikulově od architektů  Děnge-ových . Ta opravdu půvabně doplňuje zástavbu malebného náměstí s jedinečnými průhledy. Je až manifestací jednoduchosti, jedinečnosti, a věříme, že i účelnosti. Stavba vrátila vápenec do interiéru našich měst a připomenula tak pomalu ztrácený stavební materiál.  

CENU V KATEGORII REKONSTRUKCE získal areál kavárny FARA V KLENTNICI, architekta Marka Štěpána.

I zde je dostavba pokornou součástí místa, prastarým laděním znící archetypální tvar ladí s použitými tradičními materiály (dřevem), jako ostatně celá řada odměněných staveb. 

V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN byl oceněn ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM od MgA. Lenky Křemenové a MgA. Davida Maštálky. I když fotografie půvab stavby příliš nezdůrazňuje, přiznává ale zásah do okolní krajiny, který harmonizuje celý subjekt takřka severským – skandinávským způsobem. I zde vidíme krásu jednoduchosti – až by se dalo říci, že se česká architektura mění způsobem nečekaným, neprovokujícím, uklidňujícím. Zde opět hraje roli dřevo (v tomto případě ožehlé), navíc v interiéru je použit vznášející se provazový strop. Porota dokonce konstatovala, že se jedná spíše o malé divadlo než o dům.

CENU V KATEGORII INTERIÉR si vybojovali Ing. arch Luka Križek a Ing. Radek Bláha za svoji prodejní základnu Vodafone. Jak působily ostatní realizace klidně a soustředěně, tak Križkův Vodafone nabízí vše jiné než pocit klidu a harmonie. Ale proč ne – jdeme se ptát na nové technologie a postupy, proveďme to v prostoru dynamickém a strhujícím. Třeba i více utratíme, že… Unikátní prostor, v současné české architektuře nečekaný, u Križka však již známý a v podstatě nutně předpokládaný. 

Na slavnostním večeru, při předávání cen, dobře zapůsobil projekt, oceněný 

ČESTNÝm UZNÁNÍM V KATEGORII NOVOSTAVBA- MgA. Petr Kolář, MgA. Aleš Lapka / ADR s.r.o. nakreslili SKI BAR v HORNÍ MALÉ ÚPĚ. Jednoduchý, účelový, harmonující s okolní horskou přírodou použitím skleněných průhledových stěn. Radost i pro nelyžaře! 

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM získal i Krausův RODINNÝ DŮM V JEVANECH, reagující dobře na pohledový diktát i na lesní okolí mondénního střediska nové české buržoazie. V tomto případě měl investor štěstí – kdyby stavěli noví bohatí takto, tak sem s nimi! Stavba, která námětově odolá času a bude připomínána nejen v místních, trochu pošramocených podmínkách. Skoro by se chtělo vykřiknout – hurá, ať žijí nové Jevany!

Národní galerie, Veletržní palác, 3. patro, výstava potrvá do 10. června.