Na lovu, nebi, břehu či v jámě. Kde skončí Kouteckého cena?

Z dokumentů nominovaných na Cenu Pavla Kouteckého je znát „jedinečná zkušenost“, soudí porota, která šestici finalistů pro letošní ročník vybrala. Prestižní ocenění pro české dokumentární tvůrce bude předáno 8. června, do té doby si diváci budou moci nominované tituly připomenout na projekcích ve čtyřech městech.

„Vybírali jsme filmy, které netrpí manýrismem, prázdnou filmovou dovedností a manipulativním obrazovým vyprávěcím umem, ale filmy, které nasákly jedinečnou zkušeností. Kritéria výběru určují zásady, které Pavel Koutecký zastával v životě i práci: profesionální úroveň všech složek filmové řeči, respekt ke každému člověku a absence manipulace,“ uvedla za porotu spisovatelka a literární historička Radka Denemarková.

SEZNAMTE SE S NOMINOVANÝMI DOKUMENTY:

Jáma Jiřího Stejskala pojednává o paní Natalii Jurčenkové z Kyjeva, která odolala tlaku developerů a hospodaří v symbolické „jámě“ nově vzniklého sídliště.

Rozálie Kohoutová ve svém filmu Jenica & Perla zase sleduje dospívání dvou romských dívek z opačného konce Evropy, k nimž je romská komunita paradoxně stejně krutá jako majoritní společnost.

Melancholický film K oblakům vzhlížíme Martina Duška zachycuje život neukotveného mladíka a milovníka tuningu, jehož svět se točí pouze kolem aut a tuningových festivalů, snímek je zároveň neobvyklou sondou do české mentality. Oceněn byl Cenami české filmové kritiky a také na MFDF Ji.hlava.

Lovu zdar! Jaroslava Kratochvíla je průzorem do nitra lovecké vášně a zobrazuje podhoubí tohoto mužského sportu se všemi jeho hrami, rituály, loveckými instinkty i notnou dávkou testosteronu a dotýká se také komerčních lovů v Africe či Grónsku.

Opři žebřík o nebe Jany Ševčíkové o podtatranském faráři Mariánu Kuffovi, který pomáhá bezdomovcům, bývalým vězňům či týraným dětem, se zase skrze osobu faráře dotýká i otázky lidské důstojnosti, života a víry obecně.

Martin Štrba ve svém netradičním dokumentu vlna vs. břeh hravou a inscenační výtvarnou formou přibližuje výjimečné tvůrčí uskupení tehdejších studentů fotografie, kteří vytvořili generaci tzv. Slovenské nové vlny.

Porota vybírala z celkem 105 přihlášených filmů. Vítěz devátého ročníku bude vyhlášen v pondělí 8. června v pražském Divadle Archa. Předtím se nominované filmy ještě představí veřejnosti. Projekce začínají 28. května pod kyvadlem na pražské Letné, akce je spojena s prohlídkou podzemí bývalého Stalinova pomníku.

přehled projekcí:

  • Letenské sady (Praha), 28. 5.; 4., 5. a 6. 6.: Lovu zdar!, K oblakům vzhlížíme, Opři žebřík o nebe; Jáma
  • Kino Světozor (Praha), 1. a 2. 6.: Jenica & Perla, K oblakům vzhlížíme, Lovu zdar!, vlna vs. břeh
  • Café Restaurant Kačaba (Plzeň), 2. 6.: vlna vs břeh, K oblakům vzhlížíme, Lovu zdar! 
  • Kino Hraničář (Ústí nad Labem), 4. 6.: vlna vs. břeh, Opři žebřík o nebe
  • Bio Central (Hradec Králové), 4. 6.: K oblakům vzhlížíme 

V Plzni a v Hradci Králové se promítá také krátký dokument Pavla Kouteckého Indiáni, čarodějové a výtahy, který bude i součástí programu slavnostního závěrečného večera. Vznikl v Chile na indiánském ostrově Chiloé. Osobnost dokumentaristy Kouteckého, který se premiéry svého nejznámějšího snímku Občan Havel v roce 2007 nedožil, přiblíží také 23. května snímek Fragmenty P. K. režisérky Jany Počtové.

Cenu Pavla Kouteckého v minulosti získali Filip Remunda, Linda Jablonská nebo Pavel Abrahám spolu s Tomášem Bojarem. Loni uspěl filmový portrét architekta Davida Kopeckého od jeho ženy.

Vydáno pod