Mikulovské výtvarné sympozium slaví 20 let

Mikulov - Letošní jubilejní ročník přivedl do Mikulova významné osobnosti současné výtvarné scény, neboť kurátor 20. ročníku sympozia, mikulovský rodák, výtvarný umělec, hudebník a umělecký organizátor Libor Lípa, pozval na tuto prestižní uměleckou dílnu kurátory předchozích devíti ročníků. Mezi nejznámější hosty patří fotograf Antonín Kratochvíl, nositel cen World Press Photo a Czech Press. Dalšími účastníky jsou výtvarník Jiří David, akademická malířka Margita Titlová Ylovsky; sochař Jiří Sobotka; dále autorka plynule se pohybující mezi sochařstvím, architekturou, designem a kresbou Eva Eisler. Zástupcem videoartu a multimediálních vyjádření je Petr Zubek společně s konceptuální umělkyní Milenou Dopitovou. Kurátor vyzval ke spolupráci také Jiřího Ptáčka a Martina Dostála, teoretiky umění, kteří na mikulovské „dílně“ působili v uplynulých dvou letech.

Sympozium bylo slavnostně zahájeno v sobotu 13. července v hlavním sále mikulovského zámku, kde se kromě dalšího připravovaného programu jednotliví účastníci představili svou videoprezentací. Slavnostní zakončení „dílny“, spolu s vernisáží výstavy vytvořených děl a koncertem se bude konat 17. srpna taktéž v prostorách mikulovského zámku.

Tvorba autorů v ateliérech zámku či plenérech města a okolí není vázána na jakékoliv téma, obsah či formu. "Novinkou letošního ročníku a jediným koncepčním požadavkem kurátora Libora Lípy je, aby účastníci sympozia vytvořili i plošná výtvarná díla (malba, fotografie, grafika), která se stanou součástí sbírky Mikulova.

Mikulovské sympozium „dílna“ je jednou z pravidelných akcí mikulovského kulturního léta a tvořící umělci v prostorách zámku patří k charakteristické prázdninové atmosféře. Letošní ročník trvá pět týdnů, během nichž umělci budou tvořit a diskutovat o umění. Na závěr se všechna nová díla představí na slavnostní vernisáži, následná výstava bude k vidění do konce října. Díla pak doplní prestižní mikulovskou sbírku, která již obsahuje okolo 350 výtvarných děl mnoha výtvarných oborů a její hodnota podle znaleckých posudků dosahuje přibližně 26 milionů.

Sympozia se za dobu jeho trvání zúčastnilo již více než sto výtvarných umělců z České republiky i zahraničí a jedná se o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění u nás.

Akci po celou dobu trvání doprovází i bohatý umělecký program, například projekce, koncerty a menší výstavy, který dle konceptu kurátora probíhá vždy každou sobotu v průběhu konání sympozia.