Matěj Smetana se plácá v unavené radosti

Praha - V rámci pokračujícího cyklu výstav Start up II Galerie hlavního města Prahy představuje jako posledního vystavujícího před prázdninami Matěje Smetanu (*1980). Mladý umělec připravil překvapivé plastelínové animace založené na jednoduchých příbězích. Vyprávění sice pracují s filmovým jazykem, avšak od ryzí profesionální „filmařiny“ si Smetana záměrně ponechal určitou distanci. Hravý přístup, jenž je mu vlastní, se projevil i ve volbě materiálu, plastelíně, kterou si zvolil pro její nepřesný organický tvar, možnost stylizace a zjednodušenou barevnost.

Ústřední postavou příběhů s názvem Unavená radost je osamělá postava mladíka se sebedestruktivními sklony. Prvním příběhem Mikroskop autor rozkrývá tragiku mladíkova osudu a dalšími třemi (Větrák, Ping-pong, Auto) na něj volně navazuje. Náměty krátkých videí jsou smyšlené, ale v jejich podtextu se skrývá metaforický význam. Jedná se o intimní hry hlavního hrdiny, jež mají většinou smutné důsledky. Tragikomické příběhy a osobní performance mladíka izolovaného od okolního světa podbarvil Matěj Smetana minimalistickou hudbou, kterou k příležitosti výstavy složil.

„Svým melancholickým projektem se autor dostává za hranice dosavadní tvorby, kterou doposud věnoval především konceptuálním instalacím. Soubor Unavená radost představuje odklon k narativnímu způsobu vyprávění, uvnitř kterého se, v jednom z videí, skrývá odkaz na Smetanovy 'návody', s nimiž pracoval před dvěma lety, nebo například také na emblematické dílo Autoportrét jako fontána Bruce Naumana z roku 1966. Vypůjčování filmových výrazových prostředků výtvarnými umělci se doposud projevuje stále častěji a využití plastelínových animací ve videoartu se stává samozřejmým projevem,“ komentovala expozici její kurátorka Sandra Baborovská.

Matěj Smetana

absolvoval na Fakultě výtvarných umění v Brně ateliéry intermédií, kresby a malířství u Petra Kvíčaly. V současné době dokončuje doktorandský program u Jiřího Příhody na pražské Akademii výtvarných umění.

Matěj Smetana / Unavená redost – Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 Ungelt, koncepce: Karel Srp. Výstava trvá – do 17. 7. 2011. VSTUP ZDARMA.

  • Matěj Smetana / Unavená radost zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2649/264814.jpg
  • Matěj Smetana / Unavená radost zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2649/264813.jpg
  • Matěj Smetana / Unavená radost zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2649/264812.jpg
Vydáno pod