Luxus, střídmost i uměřenost v DOX

Praha – Kolekci nábytku z neobvyklých materiálů vystavuje v pražské galerii DOX přední český designér Jiří Pelcl. Speciální instalace nazvaná Luxury Dwelling je pražskou premiérou kolekce navržené pro galerii Grossetti na Milano Design Week 2011. Kolekce je parafrází pojmu „luxus“ v dnešním světě posedlém designem. Téma střídmosti a uměřenosti je vlastní také další výstavě, kterou DOX otevírá: Jde o rozměrné plastiky sochařky Ivany Šrámkové z taveného skla.

Lákavý design je hnací silou bezmyšlenkovité spotřeby. Fakt, se kterým polemizuje třeba pohovka z recyklovaného papíru. „Chtěl jsem těmi objekty nějak upozornit na to, že bychom se měli vrátit k nějakým tradičním, jednoduchým materiálům,“ říká designér Jiří Pelcl.

Roland Barthes

„Luxusní předmět je vždy vázán k zemi, vždy vytříbeně upomíná na svůj nerostný či živočišný původ, na přírodu, jíž je jen určitou aktualizací. Umělá hmota je bezvýhradně pohlcena svým využitím – nakonec budeme vynalézat předměty jen pro potěšení z jejich užívání. Hierarchie substancí je zrušena, všechny jsou nahrazeny substancí jedinou – celý svět může být zplastičtěn, včetně života samého.“

Nastal nový věk designu. Realistického, který odpovídá situaci, ve které se nalézáme. I v něm je ale místo pro zdobnost. „Je tam i dávka jisté provokace, která má přivést lidi k tomu, aby přemýšleli, aby si pokládali otázku, proč je to tak, proč je to vyrobeno z těchto nestandardních materiálů,“ vysvětluje kurátorka Tereza Kozlová.

Reportáž Petra Viziny (zdroj: ČT24)

Tématem souběžné výstavy skleněných plastik sochařky Ivany Šrámkové je též jednoduchost a uměřenost. „Ráda dělám zvířata, protože je mám ráda a protože si myslím, že se člověk teď začal o zvířata a o přírodu hodně zajímat,“ doplňuje Šrámková. „Ve tvorbě lidových kameníků a řemeslníků je pokračovatelkou jakési tradice. Svědčí to o tom, že se dokáže oprostit od mnohomluvnosti, co leckteré plastiky chtějí naznačit,“ říká k jejímu dílu historik umění Oldřich Palata.

Obě výstavy jsou v galerii DOX k vidění do konce října.

Jiří Pelcl je významná osobnost působící na poli designu v České republice a v zahraničí. Je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v letech 2002–2005 působil jako rektor. Vedle praktické činnosti se zabývá teorií designu, publikuje a přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách. Realizoval řadu interiérů prestižních objektů (interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě, velvyslanectví v Římě, Pretorii, rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích, Český dům v Malmö a jiné). V roce 2006 získal Národní cenu za design, cenu Form 2006 a cenu Design Plus 2007 v Německu, cenu Czech Grand Design pro designéra roku 2006.