La Fabrika startuje La Biograph

Praha - V La Fabrice startuje nový projekt La Biograph, v jehož rámci začíná Polský animovaný podzim, který představí to nejzajímavější z polské animace – současné i té starší. Cílem celého projektu je pořádat pravidelné filmové projekce děl, která z nejrůznějších důvodů nejsou prezentována v běžných kinech a v běžné filmové distribuci. Při výběru filmů je kladen důraz především na jejich uměleckou kvalitu nebo jedinečnost ve společenském či historickém kontextu. Nejedná se však o nějaký akademický filmový klub, ale kreativní dramaturgický organismus vzájemně logicky propojující nejrůznější média.

Tato nová koncepce spočívá v důsledné snaze prezentovat a konfrontovat nové formy a trendy nejen filmově hraného charakteru, ale samozřejmě i filmů animovaných a alternativně experimentálních. Důraz je kladen na podporu mladých, prozatím neetablovaných umělců a jejich progresivně inovativní tvorbu. Díky tomu budou mít pravidelní diváci stále větší možnost si vytvořit plastický obraz o stavu, kvalitě a především směřování nastupující generace tvůrců v celosvětovém měřítku.

Díky tomu by se La Biograph (doplněno o filmovou ukázku) ocitl v nezanedbatelné úloze kulturního organismu, který by se jako jeden z mála (ne-li jediný) v republice soustředil převážně na krátkometrážní, experimentální, animovanou, studentskou a další tvorbu hledající a přinášející nové postupy. 

Kurátorem celé série promítání je (ve spolupráci s Petrem Vlčkem) MgA. & Mgr. Adrian Kukal, režisér a dramaturg celé řady akcí (Komiksfestu, Biografu Alfreda atd.). Adrian Kukal je i aktivním tvůrcem, který posbíral řadu mezinárodních ocenění.

La Biograph: místo: La Fabrika, Praha-Holešovice, objem: šest studijních projekcí, vstupné = 70,-

Animator
Zdroj: Animator, ČT24
Vydáno pod