Kulturní granty budou také podle prodaných vstupenek

Praha - Pražský magistrát bude udělovat kulturní granty také podle počtu prodaných vstupenek. Větší podpory se dočkají začínající umělci. Nová pravidla dnes schválilo městské zastupitelstvo. Podle radního Milana Richtra (ODS) bude přidělování příspěvků objektivnější a spravedlivější. Dříve navrhovala veškeré příspěvky grantová komise. Nyní bude rozhodovat o třech čtvrtinách celkové částky.

Novým systémem město reaguje na kritiku části pražské kulturní scény. Radní před časem granty pro příští rok dokonce pozastavili kvůli žalobě spolumajitele Divadla Ta Fantastika Petra Kratochvíla. U evropského soudu napadl systém financování pražských divadel. Město hledalo jiný způsob, jak příspěvky přidělovat.

„Názory na rozdělování prostředků jsou od sebe daleko,“ podotkl Richter. Jsou hlasy, které volají po přidělování peněz podle objektivních kritérií, jiné žádají dbát na uměleckou kvalitu projektů. „Řešení leží uprostřed,“ podotkl radní.

Dosud všechny příspěvky navrhovala k komise složená z městských politiků, úředníků a odborníků. Podle nového systému nebude mít vliv na přidělení čtvrtiny celkové částky na granty. Dotace půjdou na prodanou vstupenku. Kulturní instituce, která bude o takový příspěvek, bude muset získat akreditaci. Podmínkou pro to bude mimo jiné čtyřleté působení v kultuře. O akreditaci bude rozhodovat grantová komise.

Další čtvrtina částky určené na granty půjde na podporu takzvaně umělecky hodnotných projektů. Žádosti bude posuzovat komise. Stejný postup bude u dotací studentům a začínajícím umělcům, na které půjde pětina rozpočtu. Věkové omezení bude 35 let.

„V minulém systému nemohli studenti asi umělecké školy žádat o grant. Nyní se budou moci dostat k penězům a nastartovat svou kariéru. Ne všichni se chtějí proslavit až po smrti,“ podotkl Richter. Z letošních 183 milionů korun určených na kulturní granty dostali mladí umělci jen 310.000 korun.

Zbývajících 30 procent bude určeno na víceleté granty. Je to standard z minulosti.
Kratochvíl nový systém chválil. „Je to definitivně cesta a krok správným směrem,“ řekl na jednání zastupitelů. Podle dalšího z kritiků původního způsobu udělování příspěvků Janka Ledeckého z Divadla Kalich jde o „narovnání těch největších nesrovnalostí na trhu divadel“. Ocenil také podporu mladých umělců, ač se ho to už prý netýká.

Podle studentky literatury a tvůrčího psaní Jany Šrámkové je skupina mladých umělců v poměrně bezvýchodné situaci. Má nápady, ale kvůli nedostatku peněz prý nemůže nic dělat.
V čele nové třináctičlenné grantové komise bude předseda kulturního výboru zastupitelstva. Ostatní členové budou odborníci. Třetina z nich se bude každý rok měnit. Navrhovat je budou například umělecké svazy, vedení vysokých uměleckých škol a národní kulturní instituce. Předseda komise nebude mít hlasovací právo, rozhodne jen při nerozhodném poměru hlasů.

„Komise bude mít prakticky neomezenou moc a bude muset komukoli své rozhodování zdůvodňovat,“ zdůraznil Richter. Výsledky posuzování projektu bude předkládat kulturnímu výboru města. Když se jeho členům nebude něco líbit, vrátí se návrh zpět do komise. Komise bude moci dvoutřetinovou většinou výtky výboru přehlasovat. S konečnou platností rozhodují o grantech radní a zastupitelé.

Pro nový systém udělování kulturních grantů zvedlo roku 57 zastupitelů, nikdo nebyl proti. Zdrželo se osm členů sboru.
Pro příští rok bude v rozpočtu na granty 200 milionů korun. Řízení by mělo být vyhlášeno na přelomu října a listopadu.

Udělování kulturních grantů vyvolalo kritiku pokaždé jiné části kulturní scény už dvakrát. Kratochvíl, Ledecký a také Jan Hrušínský z Divadla na Jezerce a Divadlo Radka Brzobohatého se ozvali letos.