Královský letohrádek, klenot renesanční architektury

Praha - Pražský hrad 30. dubna zveřejní výsledky dlouhodobé rekonstrukce Královského letohrádku. Zároveň bude představena výstava Královský letohrádek, skvost renesanční architektury v Čechách, která návštěvníkům přiblíží tuto stavbu jako ojedinělý příklad italské renesance na sever od Alp.

„V současné době je dokončována první etapa rekonstrukce, která zahrnovala opravu kamenného pláště a reliéfní výzdoby. V dalších etapách nastane rekonstrukce nedostatků stavebního charakteru, především zlepšení odvodu vody z teras, které letohrádek obklopují,“ informuje Petr Měchura z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Expozice se pak speciálně zaměří na výklad ikonografie a symboliky dobových mýtů, které jsou vepsány do kamenných reliéfů zdobících vnější ochoz. „Reliéfů je na budově neobvykle mnoho. V nejnižší úrovni jich je 40, stejně tolik reliéfů je v patře. Samotný vlys je obrovská sochařská záležitost. Na reliéfech je nejčastěji zobrazena mytologická tematika, ale např. na hlavním reliéfu je zobrazen Ferdinand I. se svojí manželkou Annou v mladých letech při svatebním obřadu,“ přibližuje sochařskou výzdobu letohrádku kurátor výstavy Viktor Procházka.

Královský letohrádek, zvaný také Letohrádek královny Anny, dal vybudovat Ferdinand I. v letech 1538 až 1560 na východním okraji Královské zahrady na Pražském hradě. Na arkádovém ochozu a bohaté reliéfní výzdobě pracovali italští kameníci, nástavba prvního patra a unikátní zastřešení je dílem Hanse Tirola a Bonifáce Wohlmuta.

Letohrádek byl určen pro dvorskou zábavu a zpříjemnění pobytu v zahradě. Horní sál byl např. určen k taneční zábavě královského dvora. Dnes slouží Královský letohrádek především pro výstavy výtvarného umění a uměleckého řemesla.