Karel Škréta: Paris a Helena

K nejelegantnějším portrétům z ruky českého barokního mistra Karla Škréty bezesporu náleží dílo s názvem Paris a Helena, jež patří ke skvostům sbírek pražské Národní galerie. A protože naposledy v tomto roce otevíráme její virtuální brány, můžete se dílem pokochat a detailně si ho prohlédnout společně s kurátorkou Sbírky starého umění Andreou Rousovou. Škréta se v díle inspiroval především slavným obrazem Guida Reniho se shodným námětem Únosu Heleny, který lze zhlédnout v pařížském Louvru.

Dvojportrét Františka Antonína Berky hraběte Hovory z Dubé a Lipého, jednoho z nejvýznamnějších uměleckých mecenášů své doby, a Aloisie Ludoviky Anny de Montecuccoli vznikl pravděpodobně u příležitosti svatby vyobrazených snoubenců v roce 1672. Kostýmním ztvárněním a ideovou koncepcí náleží dílo do kategorie „vyprávěcího portrétu“, jenž zachycuje postavy v kostýmním převleku – nejčastěji v rolích pastýřů, antických hrdinů, světců, světic či mytologických postav.

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Paris a Helena (zdroj: ČT24)

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

A protože Národní galerie nikdy nezavírá, všech předešlých třiadevadesát dílů s perlami sbírek pražské NG společně s tím dnešním naleznete zde.

Vydáno pod