Inspirující svět středočeských ateliérů

Praha - Rabasova galerie ve spolupráci se Středočeským sdružením výtvarníků vydala ojedinělou publikaci Středočeské ateliéry I, která přináší v jednačtyřiceti medailonech biografické údaje, popisy tvorby a přehledy veřejných aktivit členů sdružení.

Publikace obsahuje i fotografické portréty umělců a velmi zajímavé pohledy do jejich pracoven i ateliérů. Nechybí ani reprodukce charakteristických děl jednotlivých výtvarníků. Atmosféru jedinečnosti okamžiku tvorby přinášejí texty a fotografie z osobních archivů.

„Tento kulturně topografický pokus je nárysem několika desítek profilů umělců působících v nejrůznějších výtvarných oborech. Všechny spojuje vědomí sounáležitosti se středními Čechami. Záměr vydat tuto publikaci vznikl z přesvědčení, že i současné umění, které vzniká v regionech, má právo být zdokumentováno a uchováno, byť se tak děje v poloze elementární a omezené,“ říká o publikaci Jaroslav Rezler, předseda Středočeského sdružení výtvarníků UVU.

Díky knize se tak vedle sebe dostali výtvarníci různých stylů, zaměření i názorů, kteří by jinak asi těžko hledali společného jmenovatele. Publikace přináší nejenom perfektní přehled o výtvarnících Středočeského kraje, ale v neposlední řadě dává v textové části, oproštěné od subjektivní kritiky teoretiků umění, možnost seznámit se blíže s tím, co znamená být umělcem v Čechách. I díky podrobnému popisu činností jednotlivých osobností, nabízí vhled do hledání, tápání i nacházení cesty k vlastní tvorbě. 

V současné době se připravuje díl 2., který bude přehledně informovat o dalších ateliérech výtvarných umělců, žijících na území Středočeského kraje.

Středočeské ateliéry I

Texty knihy napsali Petra  Hollerová, Petr Kmošek, Aleš Rezler, autorem fotografií je Antonín Bína. Publikace vyšla  v nákladu 1 500 výtisků, obsahuje 216 stran velkého formátu 300 x 235 mm.