Hrej si, tu máš Nikla

Praha – Na imaginaci, fantazii a tvořivosti staví pokračování úspěšného projektu Orbis Pictus aneb…, které výstavně opět koncipuje výtvarník Petr Nikl. Stejně jako na jeho předchozích výstavách (například Hnízda her před deseti lety v Rudolfinu nebo loňský Labyrint světla v Ekotechnickém muzeu) i na PLAY je dotýkat se exponátů, vstupovat do nich a hrát si nejen dovoleno, ale přímo vyžadováno. Hravou expozici, která zaplní všechny prostory výstavní síně Mánes, doprovodí stejnojmenný mezinárodní festival.

Dlouhodobý projekt Orbis pictus aneb… se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních objektů, zaměřuje se na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Projekt měl premiéru v roce 2006 v Paříži, tvořily ho dosud tři expozice: Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla a Leporelohra, inspirované Komenského dílem. Tvůrci výstavního projektu jsou Petr Nikl a Ondřej Smeykal, zapojeno je do ní ale na čtyři desítky českých i zahraničních výtvarníků.

Výstavu PLAY tvoří dvě části. To hlavní je Krystalíza, kolektivní krajina představ. "Na zemi budou ležet materiálová termitiště s drobnými předměty, sypké, pevné i hnětoucí materiály ponechané k volné manipulaci návštěvníkům. Ti z nich v průběhu tří měsíců sestaví, poskládají, slepí a vzájemně propojí rozvíjející se organismus. Každý si může přinést a umístit do krajiny jakýkoliv předmět, ne větší než 10 cm krychlových. V prostředí krajiny se tak budou scházet předměty zastupující svým výběrem návštěvníky. Tomuto nekončícímu vývoji je ponechána co největší svoboda. Proces bude fotograficky i filmově nepřetržitě mapován, děj se tak přenese do virtuálního světa a neskončí spolu s výstavou," vysvětlil Petr Nikl, v čem Krystalíza spočívá.

Reportáž Ondřeje Moravce (zdroj: ČT24)

Dolní část výstavní síně ovládne Spodní proud. „Oproti živelně se vyvíjející horní části, bude spodní část galerie z větší části zatemněna a rozčlení se do komorních koncentrovaných vjemů,“ doplnil Nikl. "V norách vznikne labyrint světelných, zvukových a hmatových nástrojů. Obě úrovně aktivují jiným způsobem komunikační hry, iniciující představivost a fantazii bez věkového omezení. Střídání pobytu v těchto dvou částech je metaforou světa nad a pod povrchem, kontrastem odlišných tvořivých prostředí…"

Souběžně s hravou expozicí v Mánesu (od 4. listopadu 2010 do 31. ledna 2011) se otevře také nekuřácká restaurace Snack PLAY, jejíž součástí bude i kreativní Ateliér Sanquis a interaktivní výstava Leporelohra. Zároveň poběží mezinárodní festival PLAY, který po uzavření výstavních sálů nabídne po osmé večer program složený z hudebních, divadelních a hudebně-divadelních vystoupení zástupců současné alternativní scény. Představí se například Eric a Mary Ross, Dan Bárta, Ondřej Smeykal, Yellow Sisters nebo Chorea Bohemica.

Součástí festivalu budou výtvarné, hudební, fotografické, filmové, rozhlasové a další workshopy, rozvíjející tvůrčí fantazii a tvořivost.