Fond kinematografie je bez peněz, udílí symbolickou korunu

Praha - Fondu kinematografie chybí peníze na podporu nových filmových projektů. Rada fondu se proto rozhodla udílet na výrobu hraných filmů symbolickou korunu s tím, že se tato suma po vyřešení financování fondu letos navýší. Uvedla to mluvčí ministerstva kultury (MK) Markéta Ševčíková. Dotčeno je zatím pět celovečerních filmů.

Rada fondu pro letošní rok disponuje maximálně deseti miliony korun. Souvisí to s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tedy takzvané druhé diginovely, podle které Česká televize do fondu již neodvádí výnosy z reklam a soukromé televize tuto sumu uhradí až příští rok. Finanční situací fondu byly dotčeny projekty třeba Jana Hřebejka, Alice Nellis a Vladimíra Morávka.

Podle mluvčí fondu Terezy Czesany Dvořákové bylo v minulých letech k dispozici 200 až 220 milionů korun ročně. Celovečerní filmy mohly získat kolem sedmi milionů, výjimkou nebyly granty ve výši 12 či 17 milionů. „Teď ale filmaře částky kolem 200 tisíc korun nezachrání,“ řekla mluvčí. Podle ní se bude rada i nadále každý měsíc scházet a posuzovat žádosti, ale podpory budou symbolické. „Pokud peníze přijdou, je otázkou dnů, kdy se dostanou k žadatelům,“ dodala.

MK, které fond spravuje, požádalo ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace a zahájilo jednání s komerčními televizemi o výplatě finančních záloh za vysílání z reklam již v roce 2012. MK také jedná o možnosti navýšit závazky fondu o nové podpory s tím, že jejich krytí by bylo teprve následně zajištěno částí budoucích příjmů z vysílání reklam komerčními televizemi.

Vyjádření Markéty Ševčíkové (zdroj: ČT24)

Rada fondu přesto posuzovala jednotlivé žádosti. Nakonec se rozhodla podpořit 11 projektů. Členové rady se ovšem shodli, že za dané finanční situace fond dokáže podpořit pouze malé projekty - propagaci, tvorbu či distribuci filmů. Nedokáže ale podpořit výrobu hraných filmů ve výši, která by byla smysluplná a důstojná. Restrikce se týkají i dokumentárních filmů, jejichž výroba byla podpořena několika sty tisíci korunami.

Digitalizace malých kin je nutná. Jinak zaniknou

Podle předsedy rady fondu Petra Vítka může nedostatek financí pozastavit podporu digitalizace kin. „Přitom právě letos je digitalizace pro 200 malých kin, přirozených center kultury v regionech, nutná. Jinak s vysokou pravděpodobností zaniknou,“ uvedl. Ke konci roku 2011 byla digitalizována jen zhruba čtvrtina ze 430 stálých jedno- a dvousálových kin.

Rada fondu kinematografie se dohodla, že bude i nadále posuzovat žádosti o podporu. Prosí však zároveň o zvážení smysluplnosti podávání nových žádostí o podporu fondem kinematografie do doby, než se finanční situace fondu stabilizuje, stojí na stránce ministerstva kultury.