Dům na Václaváku památkou není, demolici neunikne

Praha - Bude dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice kulturní památkou? Ke střídavým odmítavým i slibným odpovědím přibyla jedna od ministerstva kultury. Historickou budovu, již má nahradit moderní stavba, mezi památky nezařadí. Majitel tak může zažádat o demolici.

"Flow East s potěšením vítá rozhodnutí ministerstva kultury, které uznává právní stát před uspokojením hlasů lobbistických skupin, které jsou proti změnám,„ reagoval na ministerské rozhodnutí předseda představenstva Flow East James Woolf. Nová budova, pro niž používá název Květinový dům, podle něj splňuje požadavky moderního života, je energeticky efektivní a přináší i “stále více potřebné kancelářské prostory kategorie A v Praze 1" a maloobchodní prostory. Projekt podle Woolfa přinese nová pracovní místa a investice přes 50 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun).

Když byl loni záměr investora s domem zveřejněn, vyvolal velký nesouhlas některých odborníků na památkovou péči, proti projektu se i demonstrovalo. Zbourat dům, který je součástí pražské památkové rezervace, umožnil svým rozhodnutím památkový odbor magistrátu. Památkáři z ministerstva sice shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později ho zrušili, to bylo ale pozdě, protože tak lze učinit jen do dvou měsíců.

Dům na rohu Václavského nám. a Opletalovy ulice
Zdroj: ČT24

Rozkladová komise MK proto toto rozhodnutí ministerských památkářů doporučila zrušit, neboť majitel domu už půl roku počítal s rozhodnutím magistrátu a jeho ministerské zrušení by mohlo údajně ohrozit jeho investici. Tehdejší ministr kultury Jiří Besser (TOP 09 a STAN) stanovisko komise potvrdil.

Dva pokusy o památku

Proti bourání domu protestovali odborníci, upozorňovali na to, že ministr kultury by měl při svém rozhodnutí hájit spíše zájmy státu v oblasti památkové péče než zájmy soukromého investora. Dvakrát podali návrh na prohlášení domu za kulturní památku. Na základě toho prvního nezahájili úředníci řízení o prohlášení domu za památku, o měsíc později se ale podnětem začali znovu zabývat a řízení zahájili. Seznali tehdy, že dům vykazuje vysoké umělecké, urbanistické a architektonické hodnoty. Nicméně na konci řízení, které trvalo od dubna, je stanovisko, že dům památkou nebude. Rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci 1. října.

Z rozhodnutí ministerstva:

MK v něm konstatuje, že „nenápadná kvalita budovy se podílí na hodnotách pražské památkové rezervace, spoluutváří kultivované prostředí pro stavby architektonicky a urbanisticky výjimečné“. Bude-li se na stavby i průměrné kvality pohlížet jako na zbytné, které mohou kdykoli uvolnit místo komerčním novostavbám, může se stát, že v prostoru s nejvyšším stupněm památkové ochrany v ČR zbudou jednotlivé solitérní kulturní památky uprostřed novostaveb. "Ztráta historického koloritu, který především památkovou rezervaci vytváří, by byla důsledkem," uvádí ministerstvo.

Nicméně s odkazem na předchozí stanoviska památkářů několika instancí se nedomnívá, že „důsledky závažných právních vad (…) by bylo rozumné zhojit nadhodnocením kvalit předmětného domu“. A jak ministerstvo uvádí v podobných případech, smyslem prohlášení věci za památku je uchování prokázaných významných památkových hodnot, nikoli účelová ochrana objektů před demolicí.

Podle rozhodnutí magistrátu může majitel zbourat s nárožním domem dvorní přístavby hotelu Jalta i torzo bývalé Akciové tiskárny, z níž zbyla jen část fasády. Dřívější majitel objektu tiskárnu zboural, poté požádal o zrušení její památkové ochrany a ministerstvo kultury mu vyhovělo, neboť v té doby již nebylo co chránit. Památkově chráněný zůstal jen pozemek, a nic již tak nebrání ani zbourání zbytků fasády.