Čtvrtstoletí demokracie: Restaurace kapitalismu

Ke Čtvrtstoletí demokracie připravila Univerzita Karlova tři přednášky pro veřejnost. Druhou z nich – nazvanou Restaurace kapitalismu jako eticky konfliktní institucionální změna – přednesl 10. listopadu profesor Lubomír Mlčoch. Záznam přenosu najdete v tomto článku.

ZÁZNAM přednášky (zdroj: ČT24)

Anotace: Společenské proměny po roce 1989 jsou institucionální změnou kvalitativní povahy, hodnocené po 25 letech na mnoha platformách a z více perspektiv. Teoretická ekonomie a sociální etika poskytují pohled snad ideologicky méně kontroverzní; nicméně i etická dimenze transformace je konfliktní svou povahou, a to i s odstupem času a při veškeré snaze o reflexisine ira et studio.   

O přednášejícím: prof. Ing. LUBOMÍR MLČOCH, CSc., (* 1944) český ekonom, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde přednášel kurzy Institucionální ekonomie a Komparativní ekonomické systémy, a kde dosud vede kurs Etika a ekonomie. Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy, v letech 1997–2002 děkan fakulty. Převážnou část období normalizace pracoval jako podnikový ekonom, jeho publikace Teorie firmy (1970) a Chování československé podnikové sféry (1990) vydal Ekonomický ústav ČSAV. Kritické úvahy nad proměnami institucí po roce 1989 (Zastřená vize ekonomické transformace, 1997), Ekonomie důvěry a společného dobra (2006) vydalo Karolinum, stejně jako jeho poslední monografii Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot (2014).

První přednášku z cyklu Čtvrtstoletí demokracie si přehrajte v článku níže:

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.

Vydáno pod