České divadlo zkouší novou internetovou encyklopedii

Vše o historii divadla v českých zemích chce shromáždit internetový projekt Institutu umění - Divadelního ústavu.  Spustil stránky České divadelní encyklopedie, zatím ve zkušebním provozu.

Encyklopedie má za cíl podat přehled o divadelní historii na území dnešní České republiky, a to nejen o českých scénách. Nezaměřuje se pouze na činohru, věnuje se také tanci, baletu či pantomimě. 

Hesla jsou „vypůjčena“ z předchozích tištěných lexikonů, doplňovaná ale postupně novými. Například týkajícími se německé činohry v českých zemích v 19. století nebo české činohry v letech 1900 až 1989.

„Žádný z dosud vydaných tištěných slovníků nelze považovat za dovršený a uzavřený výzkum. Naopak, shromážděné informace a interpretace je třeba dále korigovat, doplňovat a rozvíjet, v souladu s postupem dalšího poznání. K tomu nabízí nové médium optimální podmínky,“ domnívají se tvůrci encyklopedie.

Mouchy projektu chtějí zkušebním provozem vychytat v roce 2016.

Vydáno pod