Brutalita jako pracovní nástroj a přežití jako celoživotní námaha

Praha - Historikové i milovníci historie si přijdou na své při listování bezmála osmi set stranami knihy Přemyslovci - Budování českého státu. Jedno z největších českých historických děl obsahuje v podstatě všechny dostupné informace o působení přemyslovské dynastie. Hlavními autory obsáhlé knihy jsou tři historici: Petr Sommer, Josef Žemlička a nedávno zesnulý Dušan Třeštík. „Žili v jiném světě a řídili se jinými principy. My stojíme na druhém konci vývojové linie a jsme její součástí, i když nám její začátek může připadat podivný,“ říká o Přemyslovcích jeden z autorů, historik a archeolog Petr Sommer.

Na souhrnu poznatků o Přemyslovcích pracovali historici pět let. Kniha obsahuje na šest set obrázků a některé ilustrace a mapky vytvořené speciálně pro ni. Často jde o snímky věcí, které jsou veřejnosti předkládány poprvé. „V knize najdete i spoustu vzácných iluminací a rukopisů, které jsou uloženy v zahraničních knihovnách a archivech,“ doplnila Pavlína Mašková, která se na vzniku knihy také podílela.

„Kniha je logicky budována a jsou do ní vloženy ilustrační boxy, které by celistvý text jinak rozbíjely,“ přibližuje Sommer uspořádání přemyslovského souhrnu. Určena je prý odborníkům i veřejnosti, která se o historii zajímá. V knize se její majitelé mohou dočíst i méně známé zajímavé příběhy jednotlivých panovníků. Například o knížeti Jaromírovi z 11. století, kterého jeden z jeho bratrů nechal oslepit a druhý vykastrovat.

Naše pravidla, jejich pravidla

„Byli to lidé jiného světa - brutalita byla pracovním nástrojem a přežití bylo často celoživotní námahou,“ vysvětluje jeden z autorů knihy Petr Sommer. Tehdejší a dnešní svět podle něho nelze srovnávat, pro každý platila jiná pravidla.

„Sumarizace problému o začátcích českého státu, o Přemyslovcích a začátcích českého národa přinesou mnoho materiálů k zamyšlení nad tím, že v dějinách vlastně není nikdy nic samozřejmého,“ dodal Sommer.

Knihu vydalo nakladatelství Lidové noviny. Jeho ředitelka Eva Plešková předpokládá, že své čtenáře si obsáhlá publikace rychle najde: „Téma Přemyslovců patří mezi nejvyhledávanější a nejkupovanější témata na českém knižním trhu. Populární jsou i romantické příběhy o Přemyslovcích.“

ROZHOVOR S PETREM SOMMEREM

Tato rozsáhlá kniha by měla kromě jiného přinést čtenářům i nové informace z posledního období bádání o Přemyslovcích. Přináší?

Přináší, a dokonce v několika rovinách. Základní idea knihy je spjata s tím, že už desítky let probíhá intenzivní výzkum, který je zaměřen nejen na Přemyslovce jako na důležitou dynastii, ale také na všechny souvislosti, které je obklopovaly. Přemyslovci souviseli se vznikem českého státu, českého národa, jeho christianizací, se základy české kultury. Jde o to předložit čtenáři informace, aby se bez velké námahy mohl informovat o tom, co se v té oblasti odehrálo. Je to kniha interdisciplinární, s pohledem do archeologických pramenů, historických, umělecko-historických, literárně-historických apod.

Jak dobře je období Přemyslovců už zmapované?

Definitivního nebude nikdy nic, to je na té práci někdy trochu děsivé a někdy zase okouzlující, protože víme, že asi nikdy neskončíme, že je pořád, co od toho dobrodružství poznávání očekávat. Ale řada věcí se samozřejmě ozřejmuje a upřesňuje, za poslední desetiletí proběhla řada archeologických výzkumů. Díky nim se díváme nově například na systém správních hradů, které tvořily organizační páteř prvního přemyslovského státu, revizí celé řady pramenů bylo také vyřčeno mnoho nového o začátcích českého státu.

Jak vlastně v očích historiků obstála dynastie Přemyslovců?

Byla to dynastie, která patřila do své doby. Byli to lidé jiného světa - brutalita byla pracovním nástrojem a přežití bylo často celoživotní námahou. Byli to lidé, kteří žili v jiném světě a řídili se samozřejmě jinými principy, takže hledat analogie mezi jejich a naším světem je často velmi obtížné. Přesto musíme konstatovat, že stojíme na druhém konci té vývojové linie, která začala někdy na konci 9. století, a že jsme součástí tohoto vývoje, i když nám jeho začátek může připadat mnohdy podivný a nezřetelný.

  • Z knihy o Přemyslovcích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/794/79349.jpg
  • Petr Sommer autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/794/79358.jpg
  • Kniha Přemyslovci - Budování českého státu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/794/79356.jpg
Vydáno pod