Archeologický výzkum u Národní: Garáže ustoupí gotickým sklepům

Praha – Už třetí měsíc zkoumají archeologové oblast bývalého novoměstského bloku u stanice Národní třída, kde má v budoucnu vyrůst kancelářsko-obchodní komplex. Průzkum plochy o rozloze 3500 metrů čtverečních přinesl už mnohé archeologické objevy, posledním z nich je jedenáct gotických sklepů jako pozůstatek domů, které byly koncem 70. let minulého století strženy kvůli výstavbě metra. Investor chce sklepní prostory zřejmě zachovat a zpřístupnit veřejnosti.

Se sklepy počítali archeologové už před začátkem výzkumu, netušili ale, jak budou sklepní prostory vypadat. Bylo proto pro ně milým překvapením, že se uchovaly v autentickém stavu. „Sklepy pocházejí z průběhu 14. až 16. století a jsou dokladem parcelační výstavby Nového města pražského, které bylo založeno v roce 1348,“ uvedl k nálezu stavební historik Michael Rykl.

Kvůli velmi dobré zachovalosti mohou sklepy podle něho velmi dobře zodpovědět otázky související se založením a prvními desetiletími Nového města pražského.

Rozhovor s Tomaszem Cymbalakem a Michaelem Ryklem (zdroj: ČT24)

„Soubor sklepů je poměrně unikátní tím, že jsou téměř netknuté. Většina stavebních zásahů se odehrála ve středověku, mladší úpravy jsou marginální, šlo jen o drobnosti,“ vysvětlil Rykl. Sklepy tvoří gotická klenba postavená z opuky i dobová podlaha vydlážděná valouny. Podle archeologů mohly prostory sloužit například ke skladování piva.

Gotické sklepy by chtěl investor i po dostavbě obchodního centra prý zachovat, stejně jako sklepní prostory, které jsou ukryty na jiném místě naleziště. Je ochotný zmenšit plochu plánovaných garáží, aby středověká památka, která by měla být zpřístupněna i veřejnosti, nebyla poškozena.

„Předběžné informace, které máme, napovídají, že je investor ochotný sklepy zachovat a zakomponovat do nového objektu. Využity by měly být spíše k nějakému výstavnímu než komerčnímu účelu,“ potvrdil archeolog Tomasz Cymbalak z Národního památkového ústavu.

Archeologové už prozkoumali dvě části rozsáhlého naleziště. Kromě gotických sklepů objevili během tří měsíců i mnoho jiných zajímavých věcí – pozůstatky židovských náhrobků z nedalekého zaniklého židovského hřbitova, které byly použity při stavbě základu domu, mince z různých období, kachle z poloviny 15. století a spoustu úlomků keramiky a skla. Další části archeologického průzkumu budou uzavřeny během října, archeologické práce by měly skončit do konce roku.

Vydáno pod