700. výročí nástupu Lucemburků připomíná výstava i dokument ČT

Praha - V Emauzském klášteře v centru metropole si dnes lidé připomněli 700 let od svatby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, rodičů Karla IV. Odehrála se zde co možná nejvěrnější rekonstrukce královského sňatku, kterým se na český trůn dostali Lucemburkové. Tato událost natrvalo změnila dějiny českého národa, neboť vedla k intenzivnímu rozkvětu království, jehož dozvuky můžeme zejména v Praze spatřovat dodnes.

Samotná slavná svatba neproběhla přímo v Emauzách, neboť tento klášter byl založen až v roce 1347 Karlem IV., ale 1. září 1310 ve Špýru. Římský král Jindřich VII. na ní ženil svého jediného syna Jana za českou dědičku trůnu Elišku Přemyslovnu. Svatbě však předcházely dramatické chvíle. Eliška musela z Prahy tajně utéct, protože jí hrozil nechtěný sňatek s Jindřichem Korutanským, dosazeným na český trůn. Elišce bylo tehdy osmnáct let a Jan Lucemburský byl teprve 14letý chlapec. Eliška, která již v té době byla vyspělou ženou i panovnicí, svého manžela v prvních letech vlády spíše vedla.

Podle kronikářských záznamů to byla svatba velkolepá. Spojení dvou královských rodů před oltářem špýrského dómu posvětil mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu. Svatební hostina a oslavy pak pokračovaly celý týden, jak do Zbraslavské kroniky podrobně a barvitě zapsal mnich Petr Žitavský, který Elišku do Špýru doprovázel.

Reportáž Jiřího Svobody (zdroj: ČT24)

Výročí doprovázejí kulturní akce

Sňatkem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se otevřela nová kapitola dějin Českého království, ale také lucemburské dynastie. Tři jejich potomci usedli postupně nejen na český trůn, ale i na trůn Říše římské. Sedmisté výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn připomene i Galerie hlavního města Prahy výstavou nazvanou Královský sňatek. Od 4. listopadu v domu U Kamenného zvonu, kde Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou krátce po svatbě i několik let žili.

Česká televize připomíná toto významné výročí v šestidílné dokumentární sérii Lucemburkové, která je věnována právě významu této dynastie. Hrdinou 2. dílu V otcových stopách, který vysílá ČT2 v neděli 24. října od 14:05, je římský císař a český král Karel IV., jenž také zvítězil před pěti lety v anketě České televize Největší Čech.