Změny v dávkách pro čerstvé a nastávající matky

Praha - S novým rokem začal platit nový zákon o nemocenském pojištění, který s sebou přinesl celou řadu změn. Jak to nyní vypadá s nemocenskou, o tom jsme už v naší poradně referovali. Změny se ale dotkly také dávek, které s nemocenským pojištěním souvisí a které jsou určeny čerstvým nebo nastávajícím matkám, tedy peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Jaká pravidla pro ně nyní platí?

Peněžitá pomoc v mateřství

Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství zůstaly stejné - v den nástupu na tuto dávku je třeba být účasten nemocenského pojištění, resp. být v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Přitom ochranná lhůta u žen, které byly v den ukončení pracovního poměru těhotné, trvá tolik dnů, kolik trvalo předchozí zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Dále je podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství povinná délka účasti na nemocenském pojištění, která činí minimálně 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou dovolenou.

Peněžitou pomoc v mateřství lze pobírat v délce 28. týdnů, z toho šest až osm týdnů před termínem porodu (termín nástupu si stanoví sama žena), v případě porodů dvojčat, trojčat apod. pak v délce 37 týdnů.

Při výpočtu peněžité pomoci v mateřství se vychází z příjmu z posledního zaměstnání, v případě více souběžných pracovních poměrů se v každém takovém pracovním poměru posuzuje samostatně splnění podmínek na tuto dávku. Vyplácí se však pouze jediná peněžitá pomoc v mateřství, pokud jsou podmínky na ni splněny ve více pracovních poměrech současně, příjmy z těchto pracovních poměrů se sčítají. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent vyměřovacího základu, pro orientační výpočet výše dávky lze použít webovou kalkulačku dostupnou na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Další podstatnou novinkou, kterou do peněžité pomoci v mateřství přinesl nový zákon o nemocenském pojištění, je umožnění pobírat tuto dávku i otcům dětí. Dosud mohl otec pobírat peněžitou pomoc v mateřství pouze za výjimečných podmínek (matka dítěte zemřela či dítě opustila apod.). Nyní se budou moci na peněžité pomoci v mateřství rodiče svobodně vystřídat, a to i opakovaně (četnost střídání přitom není omezena). Otec může matku na peněžité pomoci v mateřství vystřídat na základě písemné dohody obou rodičů, a to nejdříve od 7. týdne po porodu (samozřejmě za předpokladu, že také on splní podmínky nároku na tuto dávku).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tato dávka se poskytuje ženám, které byly z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedeny na jinou práci a z této práce mají bez svého zavinění nižší výdělek. Musí však jít o práce, které jsou těmto ženám zakázány, příp. pokud žena nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení.

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné ženě se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi vyměřovacím základem zjištěným z původního zaměstnání a příjmem ze zaměstnání po převedení na jinou práci.

Kojení
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod