Živnostníkům ubude běhání po úřadech kvůli oprávnění k podnikání

Praha - Živnostníci budou mít zřejmě usnadněn vstup do nového podnikání. Nebudou potřebovat živnostenské oprávnění na každou živnost, ale bude jim stačit jen jeden výpis z rejstříku. Počítá s tím novela živnostenského zákona, kterou dnes schválil Senát. Nyní nový předpis čeká na souhlas prezidenta.

Novela má také zavést jedinou volnou živnost místo dosavadní více než stovky. Ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. U některých živností odpadne prokazování nejméně tříleté praxe. Pokud někdo vystudoval příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude mu stačit roční praxe.

Zástupci podnikatelů navrhované změny uvítali, například Hospodářská komora na nich i spolupracovala. Navrhované změny přinesou především usnadnění vstupu do podnikání, uvedl nedávno předseda Unie malých a středních podniků David Šeich. Postrádá ale větší pozornost živnostníkům, kteří již podnikají.

Změna zákona připraví obce o 125 milionů korun na poplatcích, jež obce v souvislosti se živnostenskou agendou vybírají. Na druhou stranu jim ale podle něj redukce administrativní zátěže umožní snižovat náklady. Obce předloni vybraly na těchto poplatcích asi 200 milionů korun. Snížení příjmů obcí lze podle tvůrců novely odhadnout na několik desítek milionů korun. Jednotky až desítky milionů jim naopak mají vynést poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku. Tyto výpisy budou muset podnikatelé v budoucnu používat daleko častěji. A to hlavně v originální podobě, zejména k různým správním řízením a při žádostech o dotace a různých výběrových řízeních.

Podnikatelů, kteří nakládají s nebezpečnými látkami, se týkají změny zákona o chemických zbraních, které dnes Senát též schválil. Změní se například ohlašovací povinnost pro nakládání s nebezpečnými chemikáliemi, v licenci pro nakládání s vysoce nebezpečnými látkami bude muset být popsán účel podnikání. Převoz takových látek budou muset podnikatelé nahlašovat celnímu úřadu.