Zemědělci: Marže obchodníků za potraviny neúměrně rostou

Praha - Zemědělcům se nelíbí chování obchodníků. V posledních letech podle nich neúměrně zvyšují své marže. Z průzkumu Českého statistického úřadu a Zemědělského svazu vyplývá, že přirážky obchodníků od roku 1997 nabyly i o více než deset procent. Naopak dodavatele prodejci často nutí ke snižování cen, za které od nich potraviny vykupují.

Nejvíce zarážející je nárůst marží u hovězího masa. Zatímco jeho farmářské ceny klesají, trend přirážek obchodníků je zcela opačný. V roce 1997 činily přirážky obchodníků u tohoto artiklu 14,2 procenta, do září 2007 vyskočily na 23 procent. Podobně prudký nárůst zaznamenalo také mléko, na kterém obchodníci v roce 1997 vydělávali 12,7 procenta z ceny, loni již ale 25 procent.

„Marže (obchodníků) se dlouhodobě nesnižují, ale naopak rostou, a to i v prostředí silného konkurenčního boje obchodních řetězců,“ popsala mluvčí Agrární komory Eugenie Línková. „Je zřejmé, že obchodníci nejsou ochotni snižovat ceny na úkor svých marží, nýbrž se snaží tlak na nižší cenu přenášet do jiných článků výrobní vertikály,“ dodala.

S tvrzením Línkové souhlasí i prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. Tvrdí, že při jednání o dodávkách zboží na letošní rok nutily obchodní řetězce dodavatele snížit ceny o pět až deset procent. Hrozily jim přitom, že pokud tak neučiní, přestanou od nich nabízené zboží odebírat.

Dominantní roli řetězců by měl omezit zákon, o jehož prosazení se již delší dobu snaží potravináři a zemědělci. Vláda ale legislativní změnu odmítá. Podle odborníků by totiž podobné opatření znamenalo nepřiměřený zásah do svobodné hospodářské soutěže. Návrhem se bude nyní zabývat Poslanecká sněmovna.

Vydáno pod