Za vznikem koruny československé stál Alois Rašín

Praha - Krátce po zrodu Československé republiky vznikla také její nová měnová jednotka - koruna československá. Stanovena byla zákonem číslo 187 z 10. dubna 1919. Měna mladé republiky si podržela staronový název koruna, zavedený v Rakousku-Uhersku od roku 1892. Iniciativní návrhy jako frank, denár, hřivna či takzvaně národní sokol (drobné jako káňata), lev, říp či rašín se neujaly. V oběhu byla až do rozpadu státu a měnové rozluky se Slovenskem v roce 1993.

Vlastní měna je jedním z nejužívanějších symbolů státu. Proto také jedním z prvních kroků nové republiky k hospodářské nezávislosti byla měnová odluka od Rakouska-Uherska. Nové peníze ještě nebyly, proto prosadil své řešení v zákoně z 25. února 1919 tehdejší ministr financí Alois Rašín - okolkovat část starých bankovek a tím také zmenšit peněžní oběh. Tento Rašínův zcela nový způsob výměny peněz byl později použit ještě v roce 1939, 1945 a naposledy úspěšně i v roce 1993.

Prvními československými platidly byly státovky (vydával je stát) v hodnotě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 a 5000 korun. Rychlost vydání nových státovek se odrazila i v jejich nejednotné výtvarné podobě a špatné kvalitě tisku. Část návrhů byla svěřena malíři Alfonsu Muchovi (autor desetikoruny a peněz v hodnotě 20, 100 a 500 korun). Ostatní peníze z roku 1919 vznikaly přímo v tiskárnách a tiskly se v Československu, Rakousku a v USA. Poté, co v roce 1926 zahájila činnost centrální Národní banka československá, byly vydány také skutečné bankovky. První byla dvacetikoruna s datem 1. října 1926, v oběhu od března 1927.

Numismatik: Název "koruna" měl být původně provizorní (zdroj: ČT24)

Mince se razily od roku 1921, jako první dvacetihaléř. Dále pak byly nominály dva, pět, 10, 25 a 50 haléřů. První korunová mince šla do oběhu o rok později. Pětikoruny let 1928 až 1932, stejně jako deseti a dvacetikoruny byly stříbrné. Mince tehdy navrhovali Otakar Španiel, Otto Gutfreund či Jaroslav Horejc. Uznávaným autorem bankovek vedle Alfonse Muchy byl Max Švabinský, jehož stokoruna (1931) a tisícikoruna (1934) byly považovány za nejkrásnější bankovky meziválečné éry. Také výtvarné pojetí současných českých bankovek Oldřicha Kulhánka je oceňováno, jeho tisícikoruna se vloni stala světovou bankovkou roku.

Československá koruna skončila téměř po 75 letech. Chystaným přechodem na euro se ukončí nejen éra české koruny, ale skončí vůbec historie koruny, zavedené na českém území před 117 lety.

Vydáno pod