Vodohospodáři hlásí po povodni škody vyšší než dvě miliardy

Praha – Povodeň, která se počátkem června prohnala Českem, napáchala v resortu ministerstva zemědělství škody za 3,6 miliardy korun, přičemž jen na vodohospodářském majetku eviduje ministerstvo ztráty vyšší než dvě miliardy. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr zemědělství v demisi Petr Bendl (ODS). Voda podle ministerstva zaplavila přes 48 tisíc hektarů zemědělské půdy. Z komodit byla nejvíc škodná pšenice.

Škody na vodohospodářském majetku Povodí Labe, Ohře a Vltavy byly v resortu zemědělství vůbec nejvyšší, dosáhly 2,2 miliardy korun. Na komoditách bude Česko tratit 1,45 miliardy, přičemž nejvíc velká voda postihla zemědělce, kteří měli osetou ozimou pšenici (zničeno 5 091 hektarů), řepku a kukuřici na zrno. Lesy ČR vyčíslily své škody na 220 milionů korun, na vodovodech a kanalizacích eviduje ministerstvo zemědělství škody ve výšili 100 milionů.

„Nepředpokládáme, že by se tyto částky už nějak zásadně měnily, možná v jednotkách,“ konstatoval ministr zemědělství v demisi Petr Bendl s tím, že v terénu kvůli vyčíslení následků povodní operovali týmy Státního zemědělského intervenčního fondu a ministerstva.

Plán pro vodní toky? Čistit, čistit a čistit

Ministerstvo zemědělství podle Bendla chystá také již třetí etapu prevence před povodněmi, která má v Česku proběhnout v letech 2014–2020. „Prioritami by mělo být kromě klasických protipovodňových opatření také čištění zanesených koryt menších potoků a říček,“ řekl v této souvislosti Bendl; právě drobné toky napáchaly při letošních povodních výrazné škody, protože velkou vodu právě od nich po zkušenostech s rozvodněnými řekami v roce 2002 nikdo nečekal.

Resort chce také posílit retenční schopnost krajiny, o které se hojně hovořilo právě počátkem června. Cestou by mělo být například čištění rybníků, jež by mohly do budoucna výraznější srážky zadržet. „Náklady na odbahnění rybníků jsou enormní a stát se bude muset zasadit, aby obcím pomohl,“ řekl Bendl.

Petr Bendl: „Bude potřeba udělat hodně práce v komunikaci mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí, neboť je tady řada předpisů, které nadmíru účinně brání tomu, aby k čištění potoků, řek a říček docházelo. Je potřeba, abychom ochránili nejen přírodu, ale i lidi a jejich domovy.“