Vláda posvětila návrh zákona o veřejných zakázkách

Praha - Kabinet Petra Nečase (ODS) schválil návrh zákona o veřejných zakázkách. Předloha Věcí veřejných má zajistit jejich větší transparentnost a omezit manipulace s nimi. Nejmenší vládní strana považuje normu za klíčovou v boji s korupcí a chce ve sněmovně spojit hlasování o zákonu s hlasováním o důvěře vládě. Norma zavádí pojem významné veřejné zakázky, u nichž bude přísnější režim zpracování. Na úrovni státu je bude schvalovat vláda, u samospráv zastupitelstvo.

Předseda Věcí veřejných Radek John už sice na post vicepremiéra pro boj s korupcí rezignoval, zákon o veřejných zakázkách ale považuje za stěžejní pilíř protikorupční strategie.

Zákon by podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, který normu připravoval, měl začít platit od ledna příštího roku. Novela připravovaná zhruba od loňského srpna přináší na dvě desítky změn. Při projednávání ve sněmovně ale ještě může dojít k úpravám.

„Novela zasahuje do oblasti transparentnosti, zveřejňování informací o veřejných zakázkách, takovou druhou oblastí je systém zadávacích podmínek tak, aby bylo ztíženo šít zakázky na míru,“ vysvětlil Jankovský. Nová norma tak třeba snižuje limity pro povinné vypsání veřejné zakázky nebo zakazuje losování vítězů tendrů. Podobné situace, kdy se třeba v Karlových Varech losovalo tak dlouho, až byl vybrán ten pravý, by se tak už neměly opakovat. Omezit by se měla také účast v tendrech pro firmy s akciemi na majitele. Podle odborníků je ale právě tady novela měkká. Firmy totiž budou muset zveřejnit jen vlastníky s více než deseti procenty akcií.

Navrhované změny ve veřejných zakázkách

  • limit pro povinné vypsání veřejné zakázky se od roku 2014 sníží na 1 milion korun
  • konečná cena zakázky bude muset být zveřejněna
  • zveřejněny musí být i všechny smlouvy na částky přesahující půl milionu korun
  • nabídky bude hodnotit panel expertů
  • zadavatel bude muset uchovat dokumentaci deset let
  • zadavatel bude muset vydat prohlášení o tom, že je mu známo alespoň pět dodavatelů na trhu odpovídajícím charakteru a rozsahu zakázky
  • povinnost zrušit zadávací řízení při nedostatečné soutěži

Nový obchodní zákoník

Schválení se dnes na vládě dočkal také nový zákon o obchodních korporacích, který má od roku 2013 nahradit občanský zákoník. Ten přináší řadu podstatných novinek, které mají zjednodušit pravidla pro podnikání v Česku. Například při zakládání společností s ručením omezeným by již podnikatelé v budoucnu neměli mít povinnost skládat kapitál 200 tisíc korun, jak je tomu v současnosti.

Případné věřitele firmy má ochránit opatření, podle kterého by členové či bývalí členové statutárních orgánů společnosti měli ručit svým majetkem v případě úpadku, který svým nesprávným rozhodováním zavinili.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) norma navazuje na obchodní zákoník, bude ale podnikatelům vycházet víc vstříc. „Některé věci jsou zjednodušené, v některých oblastech dostávají podnikatelé více variant, jak se rozhodnout, jak se svým majetkem či s obchodní společností naložit,“ prohlásil ministr.

Zákon je spolu s občanským zákoníkem a zákonem o mezinárodním právu soukromém součástí rekodifikace soukromého práva, kterou ministerstvo připravuje už delší dobu. Pokud vstoupí v platnost, půjde o jedny z nejdůležitějších právních norem upravujících život a podnikání v Česku.

Vláda dnes také schválila balík sociálních zákonů. Jde o novelu zákona o poskytování dávek handicapovaným a další novelu, která mění normy o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře. Zelenou dostala také tzv. Bílá kniha obrany, která určuje koncepci rozvoje armády v následujících deseti letech.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24