Vláda: Česko se euru zatím vyhne

Praha - Vláda nestanoví termín vstupu České republiky do eurozóny. Premiér Petr Nečas (ODS) to řekl po dnešním jednání premiérů Česka, Polska a Maďarska. Eurozóna se podle něj výrazně mění z měnové unie na transferovou a dluhovou unii a hlubší integrace není řešením jejích nynějších problémů. Premiér zároveň připomněl, že Česká republika nyní nesplňuje kritéria pro přijetí eura.

Vláda termín vstupu do eurozóny neurčí. „Z monetární unie se postupně stává také transferová a dluhová unie a nyní je nezbytné vyčkat, kam se eurozóna bude vydávat dál. My obecně podporujeme taková opatření, která vedou k větší fiskální disciplíně a vymahatelnosti pravidel, která se týkají rozpočtové a fiskální disciplíny. Na druhé straně si nemyslíme, že útěk ke stále hlubší a hlubší integraci je řešením stávajících problémů v eurozóně,“ řekl Nečas.

V Česku se bude platit podle premiéra jednotnou evropskou měnou až ve chvíli, kdy splní maastrichtská kritéria a euro bude výhodnější než udržení koruny. „ČR má silný zájem na stabilitě eurozóny, jsme s ní velmi silně ekonomicky propojeni jako malá otevřená proexportně orientovaná ekonomika,“ podotkl Nečas. Do eurozóny směřuje 70 procent českého exportu. Firmy už dlouho volají po jednotné měně, která jim usnadní podnikání za  hranicemi. „Toto rozhodnutí neovlivní český export ani české exportéry - spíš se domnívám, že čeští exportéři i importéři pracují s informací, že v dlouhodobém horizontu budou platit českou korunou,“ řekl Tomáš Volf, analytik CITFIN.

Euro
Zdroj: ČT24

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka je otázka přijetí eura v České republice nyní zcela mimo hru. „Česká republika na to není připravena, nejdříve musí zvládnout vlastní veřejné finance, které stále vykazují příliš vysoké deficity,“ uvedl k tomu ekonom. Navíc podle něj eurozónu čekají hluboké změny a bude mít dost práce i bez přijímání nových členů.

S Nečasovým stanoviskem k situaci v eurozóně souhlasil maďarský premiér Viktor Orbán.  „Maďarská ekonomika není natolik silná, aby byla schopná vstoupit do eurozóny, touto otázkou se ani nezabýváme,“ řekl. Důležité podle něj je, aby rozhodnutí v eurozóně zohledňovala i zájmy zemí, které stojí mimo ni. 

Viktor Orbán, maďarský premiér:

„Nebudeme záviset na těch, kteří bez ohledu na nás změnili příslušná pravidla vstupu. A jsme proti tomu, aby se EU dělila na země eurozóny a země unie. Mezi těmito zeměmi musí být propojení.“

Podle předsedy polské vlády Donalda Tuska musí maastrichtská kritéria pro vstup do eurozóny splňovat i její nynější členové, malé i velké země. Teprve pak podle něj bude euro znovu tak atraktivní jako v době svého vzniku. „Evropa by měla vyžadovat plnění stejných kritérii všemi členy. Rádi bychom, aby se plnění kritérií týkalo všech - velkých, slabších, menších. Všichni musí plnit maastrichtská kritéria tak, aby eurozóna byla tak atraktivní jak v okamžiku jejího vzniku,“ konstatoval.

Premiér Petr Nečas na sněmu svazu průmyslu a dopravy
Zdroj: ČT24

ČR se nezúčastní záchranného programu

Nečas v lednu uvedl, že si Česká republika je vědoma svého závazku k euru. Už tehdy ale hovořil o tom, že společnou evropskou měnu přijme Česko až ve chvíli, kdy splní maastrichtská kritéria, eurozóna bude stabilní a nová měna výhodnější než udržení koruny. Česká republika se už dříve rozhodla, že se jako země stojící mimo eurozónu nezapojí do záchranného programu na podporu krachujících členů měnové unie.

Prezident Václav Klaus minulý týden po setkání prezidentů visegrádské skupiny (V4) prohlásil, že větší integrace členských zemí EU není východiskem z dluhové krize, ale naopak příčinou dnešních problémů unie.

Lídři zemí V4 dnes také podpořili další využívání jádra jako součásti energetického mixu. „Není správné ustupovat od jaderného programu,“ uvedl Nečas. Země V4 podle něj mají společný zájem na silné a efektivní kohezní politice EU, která podpoří konkurenceschopnost unie, ale bude dále především pomáhat méně rozvinutým státům EU.

Reportáž Radky Hlisnikovské (zdroj: ČT24)

Národní koordinátor Dědek euru důvěřuje

Podle posledních údajů se proti zavedení evropské měny v tuzemsku staví naprostá většina občanů. Podle národního koordinátora pro zavedení eura v ČR Oldřicha Dědka je ale přijetí evropské měny pro Česko jako pro stát orientovaný na export důležité. Přestože měna nyní musí projít určitým „zátěžovým testem“, euro krizi překoná i díky evropským státníkům, kteří ho za žádnou cenu nechtějí nechat padnout. Česká republika pak bude nucena si svůj vztah k evropské měně ujasnit.

Euro
Zdroj: ČT24