V zemích EU je na spadnutí bariéra jednoho ze základních práv společného trhu

Praha - Čeští podnikatelé budou moci snadněji získávat zakázky ve všech státech Evropské unie a příležitostně v nich podnikat na základě domácího podnikatelského oprávnění. Obdobně budou moci postupovat i zahraniční podnikatelé v Česku. Počítá s tím věcný návrh zákona o volném pohybu služeb, který dnes schválil kabinet. Návrh přenáší do českého práva evropskou směrnici o službách.

Volný pohyb služeb je jeden ze základních pilířů evropského jednotného trhu. Smyslem směrnice o službách je, aby mohli podnikatelé nabízet své služby v ostatních zemích unie bez jakýchkoliv bariér. Směrnici o částečném uvolnění trhu se službami v unii schválil Evropský parlament v polovině listopadu 2006 a jednotlivé členské státy ji musí do národní legislativy převést do tří let. Evropská směrnice týkající se částečného uvolnění unijního trhu se službami má být do českého práva zavedena do konce příštího roku. Stejnou povinnost mají všechny členské státy EU.

Evropská komise si od nové legislativy liberalizující služby slibuje nastartování hospodářského růstu a vytvoření nových pracovních míst. Zatímco služby tvoří asi 70 procent bohatství zemí EU, na přeshraničním obchodu se podílejí jen asi 20 procenty.

Zavedení směrnice přinese v Česku podle MPO zvýšení růstu hrubého domácího produktu o 0,65 až 1,45 procentního bodu, což odpovídá přibližně 16,6 až 37,2 miliardy korun, a vytvoření zhruba 18 100 nových pracovních míst. Český export by měl podle materiálu ministerstva vzrůst v tržbách o 12,3 miliardy korun.

„Směrnice o službách patří mezi předpisy, za které lze evropské instituce pochválit. Za průlomový považuji hlavně institut tichého souhlasu, díky kterému už nečinnost úředníků nepůjde na vrub podnikatele, ale úřadu. Nerozhodne-li správní orgán ve stanovené lhůtě, bude se povolení považovat za udělené,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

„Změny, které přináší návrh zákona o volném pohybu služeb, se nakonec promítnou do zhruba čtyřiceti právních předpisů a povedou především k odstranění diskriminačních, nepřiměřených a neopodstatněných požadavků v povolovacích řízeních,“ uvedl mluvčí MPO Tomáš Bartovský.