Ústavní soud: Daň z převodu nemovitostí není protiústavní

Brno - Daň z převodu nemovitostí ve znění před novelizací v roce 2003 není protiústavní. Ústavní soud dnes odmítl návrh Nejvyššího správního soudu, aby bylo několik sporných částí zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí prohlášeno za protiústavní. Přestože soud rozhodoval o staré verzi zákona, podobný výklad může posloužit i při posuzování jeho současné verze.

Daň z převodu nemovitostí, kterou platí lidé, kteří prodávají dům, byt či pozemek, je podle návrhu NSS protiústavní, asociální, diskriminační a bezdůvodná. Navíc prý omezuje pružnost trhu a zvyšuje cenu bydlení.  Daň činí tři procenta z ceny nemovitosti.

Současná právní úprava daně z převodu nemovitostí by po dnešku zůstala beze změn i v případě opačného verdiktu ústavních soudců. NSS totiž mohl z procesních důvodů napadnout jen staré znění zákona před novelizací. ÚS proto nemohl zrušit současnou právní úpravu daně z prodeje nemovitostí, ale jen vyslovit protiústavnost starého znění. Nález by tak přímo dopadl jen na spory, které začaly ještě za platností starého zákona.

Pro odbornou veřejnost je však důležitý i názor Ústavního soudu na starší právní úpravu. Může totiž sloužit i při výkladu a hodnocení současného zákona. Princip daně zůstal po novelizaci stejný. Jednou z dílčích změn bylo snížení sazby z pěti na tři procenta.

Vydáno pod