Úředníci: Vítězí nejnižší cena. I když víme, že práce bude nekvalitní

Praha - Většina zadavatelů veřejných zakázek (80 procent) používá jako základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu, a snaží se tak vyhnout napadení pro netransparentnost zadávacího řízení. Často kvůli tomu zaostává kvalita zhotoveného díla a narůstá podíl dodatečných víceprací. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Otidea a advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners mezi více než 450 úředníky státních orgánů, krajů, měst a obcí zadávajících veřejné zakázky.

Tři čtvrtiny zadavatelů se setkaly s případy, kdy cena vítězné nabídky byla natolik nízká, že evidentně nemohla splnit garance požadované kvality, ale tato nabídka přesto zvítězila. Na 40 procent z nich se navíc s takovými případy setkává pravidelně.

Celých 90 procent zadavatelů veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě je pak přesvědčeno, že přístup, kdy jim nadřízené orgány přikazují používat jako základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu, ohrožuje kvalitu budoucího plnění zakázky.

„Od úředníků víme, že hodnocení zakázek podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny je možná jednodušší a rychlejší, ale rozhodně v konečném důsledku není levnější ani účinnější. Zadavatelé by měli zvážit, co vlastně soutěží. Pokud je to například o elektřinu, tak tam je jen jedno kritérium. Pokud půjde o služby či projekty, tak by v hodnocení neměla hrát roli jen cena,“ tvrdí předseda společnosti OTIDEA Tomáš Langr.

Boj o práci ve stavebnictví poškozuje všechny

Hlavně u stavebních zakázek se prý stává, že výsledná cena je tak nízká, že vítěz nemůže splnit požadovanou kvalitu. „Klasickým příkladem jsou nabídky cen stavebních prací, které bývají velmi často silně podhodnocené, ale nakonec se velmi prodraží z hlediska nevyhnutelných víceprací,“ upozornil advokát Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Řešení je přitom jednoduché. Stačí ještě před vypsáním veřejné zakázky stanovit minimální cenu. Pak může úředník všechny podezřelé nabídky, které budou pod touto cenou, bez obav vyřadit.

Kuba: Nejnižší cena nemá být hlavním kritériem výběru

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) již dříve nabádal k tomu, aby nejnižší cena nebyla hlavním kritériem výběru při vypisování tendru veřejných zakázek. „Jsme přesvědčeni, že peníze by vždy měly být vynakládány účelně, hospodárně a efektivně. To znamená, aby stát za vynaložené peníze získal to, co opravdu potřebuje. A to ne vždycky zajišťuje nejnižší cena,“ dodal.

Podle ministra se do výběrových řízení často hlásí projektové firmy, které nejsou schopny svou kvalitou zajistit celý projekt tak, jak má být. „Zadavateli se pak stane, že si za nejnižší cenu koupí něco, co v konečném důsledku vede k předražování a ke zvyšování ceny, byť se ta první nabídka jevila jako ekonomicky nejlacinější,“ vysvětlil Kuba.