UPC dostala pokutu a hrozí jí zápis na černou listinu

Praha - Telekomunikační společnost UPC Česká republika uváděla v jedné z veřejných zakázek nepravdivé informace. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) chce kabelovou firmu zapsat na černou listinu veřejných zakázek - nemohla by se tak účastnit veřejných tendrů tři roky. Společnost dostala také pokutu 400 tisíc korun.

UPC se odvolávat podle mluvčího Juraje Gerberyho nebude a pokutu zaplatí. „Jak jsme již sdělili úřadu, došlo k selhání v přípravě podkladů pro veřejnou zakázku služeb datového centra naším tehdejším zaměstnancem.“

Porušení zákona se týkalo veřejné zakázky společnosti NET4GAS na poskytování služeb datového centra. UPC Česká republika podle ÚOHS k prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve své žádosti o účast předložila a následně doplnila informace o referencích tak, že z trojice realizovaných dodávek dvě neodpovídaly skutečnosti.

„U společnosti Nodus Technologies byl uveden v referenci nepravdivý objem plnění za rok a služby nebyly poskytovány ze dvou datových center, ale pouze z jednoho. U společnosti SuperNetwork, kde i přesto, že neexistoval smluvní vztah mezi těmito dvěma subjekty, uvedl uchazeč (UPC) nepravdivou délku smluvního vztahu i objem plnění z něj plynoucí,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Na blacklistu veřejných zakázek jsou aktuálně zapsané dvě ostravské firmy Stavoenergo a RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. Vedle nich chce ÚOHS nechat zapsat ještě karlovarskou GSUS, s.r.o, která podle úřadu předkládala falešné reference v tendru na úklid sídla Středočeského kraje.